Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza pokrytí testy JBoss aplikačního serveru 

  Žiaková, Nikoleta
  Tato práce se zabývá analýzou pokrytí kódu testovací sadou aplikačního serveru JBoss. Pro sběr informací o pokrytí kódu byly použity nástroje Emma a Cobertura. Bakalářská práce je rozdělená na dvě hlavní části. První z ...
 • Integrace JMS poskytovatelů třetích stran 

  Žiaková, Nikoleta
  Tato práce se zabývá komunikací pomocí zasílání zpráv a integrací JMS poskytovatelů třetích stran do aplikačního serveru JBoss. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat univerzální testovací sadu, která navrženou integraci ...
 • Srovnání nástrojů Seam Forge a Spring Roo 

  Navláčil, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je porovnat nástroje pro rapidní vývoj Spring Roo a JBoss Forge na tvorbě vzorových aplikací, které budou poté nasazeny na aplikační server JBoss AS. Práce v první části popisuje vývoj platformy ...