Now showing items 1-2 of 2

  • The Color Splitting System for TV Cameras - XYZ Prism 

    Kaiser, J.; Kostal, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-09)
    One of the dominant aspects, which prejudices the quality of color image reproduction, is the first operation in TV chain - scanning. Up to this day, the color splitting system, working in RGB colorimetric system, is still ...
  • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

    Ševčík, Martin
    Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...