Now showing items 1-20 of 52

 • Analýza a agregace dat Parlamentu ČR 

  Talašová, Irena
  Cílem této práce je vytvořit různé statistiky a přehledy o fungování Parlamentu ČR v rámci jeho legislativní činnosti. Data pro tyto statistiky jsou získávána ze stránek Parlamentu a ukládána do databáze. Uživateli jsou ...
 • Aplikace pro definici JSON schémat 

  Fujaček, Martin
  JSON Schema predstavuje spôsob určovania ako majú vyzerať dáta formátu JSON. Táto práca má za cieľ zjednodušiť definovanie schém pre existujúce dáta formátu JSON. Popisuje návrh a implementáciu jednostránkovej aplikácie ...
 • Automatizovaná detekce datových typů ve strukturách 

  Oháňka, Martin
  Tato práce se zabývá syntézou datových struktur pro účely testování softwaru. Konkrétně se práce věnuje analýze reálných dat za účelem detekce datových typů pro následné generování testovacích dat. Analýza dat je prováděna ...
 • Automatizovaná detekce závislostí datových struktur 

  Nováček, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou automatizovaného získávání znalostí ze strukturovaných dat, konkrétně pak detekcí závislostí datových typů ve stromově strukturovaných datech. Práce je řešena v kontextu platformy Testos, ...
 • Automatizovaná syntéza stromových struktur z reálných dat 

  Želiar, Dušan
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou analýzy štrukturovaných stromových dát. Cieľom práce je návrh a implementácia nástroja pre automatizovanú detekciu závislostí vzoriek reálnych dát, pričom zohľadňuje ich stromovú ...
 • Databázová vrstva informačního systému s aplikačním rozhraním 

  Špaček, Jakub
  Tato práce je součást studentského projektu nazvaného Yumified. Jedná se o mobilní aplikaci umožňující uživatelům hodnotit pokrmy ve stravovacích zařízeních. Uživatelé si dále mohou všechna hodnocení prohlížet. V této práci ...
 • Databázový systém PostgreSQL v prostředí webu 

  Preuss, Jan
  Práce pojednává o principech ukládání dat z pohledu tvůrce webových aplikací. Porovnává tři databázové systémy a jejich možnost využití v rámci webových projektů. V dalších částech popisuje návrh aplikace na správu a editaci ...
 • Detektory strukturovaných dat pro účely testování software 

  Znojil, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a popisem implementace nástroje pro analýzu strukturovaných dat v často používaných formátech jako je JSON nebo XML. Nástroj je jedním z mnoha dílších prvků platformy Testos, což je sada vzájemně ...
 • Dynamicky rekonfigurovatelný web 

  Preuss, Radek
  Tato práce pojednává o možnostech tvorby dynamicky konfigurovatelných webových aplikací. Porovnává metody dynamických webových technologií, grafických uživatelských rozhraní a principů šablonování. V dalších částech popisuje ...
 • Elektronický průvodce skalních oblastí na platformě Android 

  Chvála, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému, který slouží jako průvodce skalních oblastí. Systém je založený na architektuře klient-server. Server poskytuje přístup k centrální databázi pomocí ...
 • Evidence geografických tras uživatele 

  Javorek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové služby, v níž si uživatel může do interaktivní mapy zaznamenat své trasy pro volnočasové aktivity (např. běh). Využita je architektura tzv. mashupu, kdy v sobě program spojuje ...
 • Frontend pro generátor testovacích struktur 

  Vostřejž, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která umožňuje generování stromových datových struktur vhodných pro testování softwaru. Aplikace je rozdělena na klientskou a serverovou část. Klientská aplikace poskytuje ...
 • Generování informační grafiky pro živé přenosy 

  Krejčík, Marek
  Cílem práce bylo vytvořit program pro generování statické i dynamické grafiky pro použití v živém vysílání elektronických sportů. Program měl být schopen vytvořit statickou grafiku pro jednotlivé zápasy a také generovat ...
 • Generování strukturovaných testovacích dat 

  Olšák, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující generovat soubory obsahující strukturovaná data za účelem testování na základě vstupních domén. Tato práce se soustředí na stromově strukturovaná data. Nástroj integruje již ...
 • GUI designer webových formulářů 

  Janošík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro tvorbu webových formulářů. Pro tvorbu webového formuláře je potřeba znát alespoň tyto programovací jazyky: HTML, CSS, JavaScript a PHP. Z toho lze usoudit, že ...
 • Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-on Experience 

  Mašek, Pavel; Hošek, Jiří; Zeman, Kryštof; Štůsek, Martin; Kováč, Dominik; Číka, Petr; Mašek, Jan; Andreev, Sergey; Kröpfl, Franz (Hindawi Publishing Corporation, 2016-04-20)
  Internet of Things (IoT) is expected to become a driver in an emerging era of interconnected world through the advanced connectivity of smart devices, systems, and services. IoT goes beyond a broad range of Machine-to-Machine ...
 • Informační systém pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro operační systém Android s dostupným webovým rozhraním. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi a informacemi o vývoji aplikací. Praktická ...
 • Klientská aplikace ITIL trenažéru pro Android 

  Nechvátal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace webu www.itiltrenazer.cz pro Android. Vytvořená aplikace umožňuje uživatelům řešit a spravovat tréninky a scénáře pro nácvik postupů dle Information ...
 • Komponenta Java Swing řízená pomocí CSS 

  Hvězda, Matěj
  Tato práce je zaměřená na vytvoření komponenty Java Swing, která zobrazí obsah HTML dokumentu na základě kaskádových stylů (CSS). Důvod k vytvoření takové komponenty je umožnění vývojářům tvořit uživatelské rozhraní ...
 • Komunitní hudební portál 

  Novosad, Andrej
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového portálu, který je zaměřený na hudební akce elektronických tanečních stylů a na způsob, kterým se tyto akce filtrují pro uživatele.