Now showing items 1-16 of 16

 • Databáze pohybujících se objektů 

  Vališ, Jaroslav
  Práce pojednává o problematice reprezentace pohybujících se objektů a typických operací nad těmito objekty. Seznamuje s podporou pro časoprostorová data v prostředí databázového serveru Oracle10g a představuje dva návrhy ...
 • Elektronická správa závodů Agility 

  Vorlová, Pavla
  Bakalářská práce popisuje implementaci systému pro správu závodů agility, který je tvořen webovým portálem a aplikací na zpracování výsledků v místě závodu. Jsou zde popsány technologie JSP, Java Beans a MySQL. Zvláštní ...
 • Extrakce dat z dynamických WWW stránek 

  Puna, Petr
  Tato práce obsahuje stručný přehled technologií používaných pro prezentaci a získání dat na WWW a popisuje vybrané nástroje pro extrakci dat z webových stránek. Práce dále navrhuje nový nástroj pro získání stránek, ...
 • Informační systém pro sledování práce uživatelů 

  Gábor, Martin
  Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro sledování práce uživatelů. Informační systém sbírá informace z přihlášených stanic, které poskytuje uživateli ve formě statistik. Komunikace se stanicemi probíhá ...
 • Porovnání existujících platforem pro vývoj webových aplikací 

  Beran, Milan
  Práce se zabývá porovnáním existujících nástrojů a platforem pro tvorbu webových aplikací. V úvodu je provedeno teoretické porovnání nejznámějších nástrojů a platforem. Hlavní část práce se věnuje návrhu webové aplikace. ...
 • Porovnání jazyků pro tvorbu webového redakčního systému 

  Kleban, Martin
  Táto práca sa zaoberá porovnaním technológií Java (JSP/Servlet) a .NET (ASP.NET a C#) pre tvorbu webového redakčného systému. Teoreticky popisuje používané technólogie, definuje požiadavky kladené na vytváraný systém a ...
 • Porovnání technologií pro tvorbu informačních systémů 

  Hubený, Lukáš
  V této diplomové práci jsou porovnávány technologie pro tvorbu informačních systémů. Jsou srovnávány čtyři základní technologie: Php, ASP.NET, JSP a Perl. Porovnání technologií probíhá ve dvou fázích: První fáze je vesměs ...
 • Technologie pro perzistenci objektů v Javě 

  Šenk, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá technologiemi pro perzistenci objektů   v Javě. Stručně popisuje možnosti perzistence objektů do souborů a dále především moderní technologie pro perzistenci objektů do databázových systémů, zejména ...
 • Videokonferenční aplikace 

  Jandera, Pavel
  Videokonference je moderní způsob komunikace, při kterém se mezi účastníky přenáší obraz i zvuk a během přenosu se mohou vyměňovat také různá data. Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro spojení až osmi účastníků do ...
 • Vícejazyčný fakturační systém malé firmy 

  Bondra, Ivan
  Cieľom tejto bakalárskej práce ja navrhnúť a implementovať viacjazyčný fakturačný systém určený pre malé firmy alebo živnostníkov. Systém by mal umožňovať efektívnu evidenciu fakturačných dokladov s nadväznosťou na skladové ...
 • Vnitřní informační systém malé firmy 

  Huvar, Michal
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat vnitřní informační systém malé firmy, který eviduje docházku zaměstnanců, umožňuje efektivní správu objednávek, služeb, projektů a poskytuje přehledně prezentované ...
 • Vývojové prostředí pro aplikaci založenou na Java EE 

  Chudý, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá základními technologiemi specifikace Java Enterprise Edition (Java EE). Ve stručnosti popisuje jejich architekturu, využití a implementační detaily. Dále je tato práce návodem pro přípravu ...
 • Webová aplikace pro srovnání algoritmů pro kompresi obrazů 

  Šanda, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace pro vzájemné porovnání originálního a zkreslených obrázků, které jsou znehodnoceny ztrátovou kompresí. Obrázky mohou být posuzovány jak visuálně, tak dle parametrů k nim ...
 • Webové aplikace v JSP založené na AJAX 

  Moník, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou grafického uživatelského rozhraní webových aplikací. Smyslem je převést klasickou aplikaci napsanou v jazyce Java do podoby webového formuláře pomocí technologií JSP a AJAX.
 • Webový informační systém pro podporu ambulantních ordinací 

  Koreň, Miroslav
  Cieľom bakalárskej práce "Webový informačný systém pre podporu ambulantných ordinácií" je zoznámiť sa s ambulantnými systémami a pochopiť ich princípy. Na základe získaných poznatkov potom vytvoriť takýto systém vlastný a ...
 • Webový server pro predikci 3D struktury proteinu 

  Votroubek, Lukáš
  Tato práce se zabývá proteiny, především jejich strukturou a způsoby predikce terciární, neboli 3D, struktury. Predikce terciární struktury je důležitá pro zjištění funkce těchto životně důležitých látek. Využití metod ...