Now showing items 1-1 of 1

  • Sudoku Game Implementation as Portlet 

    Fibich, Ondřej
    Práce je zaměřena na problematiku vývoje komponent portálů, zvaných portlety. Stručně seznamuje s portály, zejména s jejich prostředím, vlastnostmi a schopnostmi. Hlavní část práce je věnována popisu standardů pro vývoj ...