Now showing items 1-18 of 18

 • Algoritmy zpracování obrazu v osmibitových procesorech 

  Rébl, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá implementací propojení jednoduché kamery a procesoru Atmel AVR. Dále se zaměřuje na získávání obrazových dat z kamery C3088 a manipulaci s řídícími registry modulu. Odhaduje možnou limitaci ...
 • Generátor ladicího nástroje na čipu 

  Hrbáček, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací ladicího rozhraní procesoru a jeho napojení na hardware generovaný nástroji projektu Lissom. V práci jsou nejprve podrobně popsány standardy JTAG a Nexus 5001, kterým ...
 • Komunikace obvodu FPGA s počítačem - USB High Speed 

  Kollár, Tomáš
  Bakalařská práce se zaměřuje na možnost propojení čipů FPGA s PC pomocí sběrnice USB 2.0 v režimu high-speed. Tyto programovatelné obvody jsou velice důležité v dnešní době, hlavně kvůli jejich rychlosti a flexibilitě. ...
 • Laboratorní přípravek pro experimentální práci s obvody CoolRunner 

  Gajdošík, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na programování obvodu CPLD řady CoolRunner – II společnosti Xilinx pomocí sběrnice USB. V dnešní době je tato sběrnice a její užití nedílnou součástí mnoha zařízení. Tyto programovatelné obvody ...
 • Laboratorní přípravek pro vývoj aplikací obvodů CPLD firmy Altera 

  Gajdošík, Petr
  V diplomové práci se zaměřuji na návrh schematu laboratorního přípravku a prostudování způsobů programování obvodů CPLD firmy Altera. Přípravek slouží pro vývoj a demonstraci aplikací v obvodech CPLD firmy Altera. Přípravek ...
 • Modul reléových výstupů elektronického tachografu 

  Feilhauer, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje podrobný popis funkce a zapojení stávajícího Elektronického rychloměru RE1xx firmy UniControls – Tramex. Pro porovnání, je zde rovněž uveden popis konkurenčních výrobků v této oblasti. Součástí ...
 • Programátor obvodů FPGA 

  Sedlář, Jan
  Práce se zabývá rozborem realizace FPGA programátorů. Jejím cílem je vytvořit funkční programátor. Návrh je zaměřen na minimalizaci součástek, jejich ceny a plochy. Programátor by měl podporovat obvody od výrobců Altera, ...
 • Programování obvodů PLD pomocí mikroprocesorů 

  Petrilak, Michal
  Tato práce se zabývá konfigurací obvodů FPGA firmy Xilinx pomocí mikrokontroleru, popisuje jednotlivé metody konfigurace a vybírá nejvhodnější pro realizaci. Dále je pozornost věnována vyběru mikrokontroleru a přídavného ...
 • Programový modul přijímače dat formátu RS232 v obvodech FPGA 

  Hrubý, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje programový modul přijímače dat formátu RS232. Program je psán programovacím jazykem VHDL a je určen pro obvody FPGA od firmy Xilinx. Dále se, tato bakalářská práce, zabývá simulací a implementací ...
 • Průmyslový programátor mikrokontrolérů AVR Atmel 

  Gryžboň, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat průmyslový programátor mikrokontrolérů AVR od firmy Atmel. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky o AVR mikrokontrolérech. Dále jsou porovnány metody programování ...
 • Řídicí systém tvářecího stroje 

  Vaško, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá realizací řídícího systému pro tvarovací stroj na výrobu cukrářských forem. Úvodní část představuje výrobní stroj a popisuje jeho důležité prvky z hlediska řízení. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Řízení grafického OLED displeje mikrokontrolérem Atmel 

  Bartošík, Vladislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací přípravku sloužícího pro řízení OLED displeje Densitron DD-25664GE-1A. Tento displej má rozlišení 256 x 64 pixelů a umožňuje zobrazovat 16 stupňů šedi. Navržený obslužný ...
 • Řízení modelu protokolem CAN 

  Procházka, Matěj
  Tato práce se zaměřuje ve významu technického textu na protokol CAN, jeho návrhu pro komunikaci s robotickým podvozkem. V první části práce obsahuje obecné informace o protokolu CAN a jeho nastavení a také náhled s jakými ...
 • Telemetrie pro RC modely letadel 

  Žák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření telemetrických údajů RC modelu letadla během letu. Zapojení je schopno měřit přetížení, výšku, pozici, tlak a rychlost letu a následně tato data uložit na paměťové médium. ...
 • Testování SRAM pamětí s využitím MBIST 

  Sedlář, Jan
  Práce se zabývá testováním pamětí SRAM pomocí metody MBIST s využitím softwaro-vého nástroje Tessent Memory BIST. Cílem je seznámit se s testováním pamětí a vytvořitnávrh na specifickém čipu, kterému po implementaci testovací ...
 • Univerzální programátor obvodů s rozhraním JTAG 

  Bartek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace univerzálního programátoru s rozhraním JTAG. Práce se zabývá hardwarovou i softwarovou částí programátoru. Teoretická část uvádí aktuální stav v používání standardů pro ...
 • Vývojový kit s AVR procesorem 

  Dostál, František
  Tématem bakalářské práce je realizace vývojového kitu s AVR procesorem ATMega16 a vytvoření jednoduchých programů pro ověření funkčnosti všech použitých periferií. Součástí řešení je i programátor JTAG. Programy jsou ...
 • Záznamového zařízení pro oblast civilního letectví 

  Kotulič, Dominik
  V tejto práci dochádza k návrhu systému Záznamového modulu DSS (Data Storage System) s rešpektom voči metodike V-Modelu. Návrh prebieha na základe užívateľských požiadaviek, z ktorých sú vytvorené systémové požiadavky a ...