Now showing items 1-2 of 2

  • Alfa Romeo - konstrukční řešení od historie po současnost 

    Hrouzek, Jan
    Tato bakalářská práce uvádí přehled konstrukčních řešení používaných automobilkou Alfa Romeo za celou dobu její existence. V první části je okrajově nastíněna historie Alfa Romeo. V další části se zabývá jednotlivými ...
  • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

    Mokrý, Lukáš
    Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...