Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní úloha s regulací teploty 

    Telecký, Jakub
    Tato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická část. Ze zakoupených částí je složena ...