Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden ...
 • Facelift EDU 

  Růžičková, Tereza
  Tématem zadání diplomové práce je řešení předzávodní zóny jaderné elektrárny Dukovany. Vytvoření vize, jak by se tento prostor mohl dál rozvíjet v následujících 50 letech a jak by mohl poté následně fungovat v přechodné ...
 • Modernizace Jaderné elektrárny Dukovany 

  Kissler, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na detailní technický popis všech důležitých částí sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany a jejich návazností na ostatní systémy elektrárny. V práci jsou analyzovány významné úpravy, ...
 • Náhřev a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce 

  Ludvík, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou náhřevu a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce. V první části práce jsou vysvětleny jednotlivé provozní režimy jaderných elektráren, konkrétně provozní režimy ...
 • Parkovací dům JE Dukovany 

  Marečková, Andrea
  Předmětem zadání bakalářské práce je vyřešit krizovou situaci parkování u Jaderné elektrárny Dukovany. Parkovací plochy před závody jsou pořád stejné, ale počet automobilů nezvratně roste. Proto se vedení elektrárny rozhodlo ...
 • Rizika spojená se zapojením jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí do monitorování radiační situace 

  Myslíková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na rozbor současného stavu monitorování radiační situace jednotkami sboru dobrovolných hasičů v oblasti zóny havarijního plánování v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Proces měření se dělí na ...
 • Role Elektrárny Dukovany v elektrizační soustavě České republiky 

  Prokop, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je popsat roli elektrárny Dukovany (EDU) v elektrizační soustavě ČR. Zvýšením výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, dochází v elektrizační soustavě častěji k nedodržování kritéria N-1 a ...
 • Stanovení teplotního koeficientu reaktivity reaktoru v Jaderné elektrárně Dukovany 

  Klíma, Jakub
  Tato práce se zabývá zpětným ověřením teplotního koeficientu reaktivity reaktoru v Jaderné elektrárně Dukovany, měřeného v rámci fyzikálního testu Dohřev chladiva na 260 °C. V práci jsou popsány druhy spouštění jaderných ...
 • Účinnost odvodu tepla parního generátoru JE Dukovany při nízkých hladinách 

  Veselý, Jakub
  Obsahem práce je simulace průběhu události blackout v Jaderné elektrárně Dukovany a určení optimálního postupu vychlazení studených větví smyček primárního okruhu s cílem zajistit maximální množství sekundárního chladiva ...
 • Výroba utahováku matice oběžného kola čerpadla 

  Rygl, Filip
  Tato diplomová práce řeší problematiku návrhu a výroby speciálního montážního přípravku pro matici oběžného kola hlavního cirkulačního čerpadla GCN-317. Navrhované zařízení má přinést řešení problémů spojených s montáží a ...
 • Zajištění datové komunikace digitálních ochran a terminálů do monitorovacího systému jaderné elektrárny Dukovany 

  Šula, Vladimír
  Obsahem práce je popis zajištění datové komunikace nových ochranných terminálů rozvoden 6 kV do monitorovacího systému elektro Jaderné elektrárny Dukovany. Tyto ochranné terminály budou osazeny místo stávajících analogových ...
 • Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO 

  Bašta, Tomáš
  Diplomová práce na téma Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO detailně popisuje důležitá zařízení technologických systémů sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany, společně s jejich úkolem v tepelném oběhu. ...