Now showing items 1-2 of 2

  • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

    Doležalová, Pavlína
    Revitalizace bývalých Jaselských kasáren, nacházejících se v Brně na území Ponavy mezi ulicemi Staňkovou a Štefánikovou vyžaduje kompletně nový návrh urbanistiské struktury a jejího funkčního uspořádání.Urbanistický koncept ...
  • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

    Iľko, Lukáš
    Projekt rehabilitácie priestoru bývalých Jaselských kasární v Brne kladie dôraz na rozvoj génia loci a kultúrnej identity daného miesta. Súčasťou spracovania, je presun praktickej výuky SOU tradičných remesiel bližšie k ...