Now showing items 1-5 of 5

 • 3D model z MRI 

  Menclík, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je rekonstrukce třírozměrného povrchu ze sady dvourozměrných snímků. Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk Java a jeho nadstavba umožňující práci s~trojrozměrnými modely. Před ...
 • Jednoduchá hra využívající rozhraní Java3D 

  Obr, Jakub
  Tato práce je zaměřena na aplikační rozhraní Java 3D a jeho použití pro tvorbu herních aplikací. Obsahuje popis tohoto rozhraní a stručný popis jeho alternativ. Dále uvádí návrh testů pro toto rozhraní a výsledky těchto ...
 • Letecký simulátor v javě 

  Hacaj, Marián
  Práce popisuje (porovnává) dvě grafické knihovny Java Monkey Engine a Java 3D a rozdíly mezi nimi. Dále je v práci popsaná implementace jednoduchého leteckého simulátoru v knihovně Java Monkey Engine.
 • Porovnávání 3D objektů v jazyce JAVA 

  Zapletal, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je načítat 3D modely v různých souborových formátech a zobrazovat je, vytvářet řezy z 3D modelů ale i zpětně z řezů vytvářet 3D modely, vyčíslit nepřesnosti po vyhlazení a dalších úpravách a zkoumat ...
 • Rekonstrukce 3D modelu obličeje pomocí zařízení Kinect 

  Nesvadba, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout způsob pro zvýšení rozlišení 3D modelů obličeje pořízených senzorem Kinect a toto řešení implementovat. V práci jsou popsány metody snímání 3D modelů,senzor Kinect a jeho vlastnosti ...