Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza pokrytí testy JBoss aplikačního serveru 

  Žiaková, Nikoleta
  Tato práce se zabývá analýzou pokrytí kódu testovací sadou aplikačního serveru JBoss. Pro sběr informací o pokrytí kódu byly použity nástroje Emma a Cobertura. Bakalářská práce je rozdělená na dvě hlavní části. První z ...
 • Aplikační rámce pro vývoj webových aplikací v Javě 

  Tulka, Tomáš
  Aplikační vývojové rámce jsou nástroje v mnohém usnadňující vývoj aplikací a zvyšující jejich kvalitu. Aplikačních vývojových rámců pro webové aplikace v jazyce Java je obrovské množství, a není snadné zvolit ten pravý ...
 • Extrakce informací z webových stránek 

  Bukovčák, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom technológií používaných na sťahovanie webových stránok a extrakciou štruktúrovaných informácií z nich. Popisuje dostupné nástroje, ktoré umožňujú a zjednodušujú tento proces. ...
 • Informační systém návštěvnického centra 

  Sokl, Karel
  Práce se zabývá tvorbou informačního systému pro návštěvnické centrum v Olomouci. Tento dokument popisuje celý životní cyklus tohoto rezervačního systému, včetně specifikace požadavků, návrhu systému, jeho implementace a ...
 • Informační systém pro sledování práce uživatelů 

  Gábor, Martin
  Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro sledování práce uživatelů. Informační systém sbírá informace z přihlášených stanic, které poskytuje uživateli ve formě statistik. Komunikace se stanicemi probíhá ...
 • Informační systém pro sledování prezence osob na základě více zdrojů 

  Ryšavý, Libor
  Diplomová práce se věnuje problému sledování prezence osob z více zdrojů. První část je věnována analýze způsobů propagace prezence osob v různých systémech a problematice sledování prezence z více zdrojů obecně. Následuje ...
 • Java EE Organizér - modul kalendář 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o analýze stávajících organizérů a přístupů, které jsou s těmito aplikacemi spojeny. Další část práce popisuje model třívrstvé architektury a její části. Jsou zde také popisovány některé základní ...
 • Java EE Organizér - modul úkoly 

  Černý, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou aplikací pro orgranizaci času a kontaktů. Obsahuje analýzu stávajících řešení, používaných architektur a stručnou charakteristiku konkrétních aplikací. Práce se také zabývá tvorbou ...
 • Převody mezi regulárními gramatikami, regulárními výrazy a konečnými automaty 

  Podhorský, Michal
  Práce popisuje modely moderní teorie jazyků - konečné automaty, regulární gramatiky a regulární výrazy. Nad těmito modely je implementována webová aplikace, která provádí převody mezi jednotlivými modely, konečné automaty ...
 • Srovnání komunikačních technologií a výběr efektivního protokolu pro přístup IoT zařízení k back-end serveru s využitím platformy Java 

  Gryc, Václav
  Bakalářská práce se věnuje porovnáním dvou způsobů komunikace s webovou službou. První popsaný způsob komunikace je pomocí protokolu SOAP. Druhý způsob využívá architekturu REST, vzniká nám RESTful webová služba. V práci ...
 • Srovnání nástrojů Seam Forge a Spring Roo 

  Navláčil, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je porovnat nástroje pro rapidní vývoj Spring Roo a JBoss Forge na tvorbě vzorových aplikací, které budou poté nasazeny na aplikační server JBoss AS. Práce v první části popisuje vývoj platformy ...
 • Synchronizace webových aplikací na platformě Java EE 

  Poul, Jan
  Tato práce se zabývá využitím technologie Java EE a oboustrannou komunikací typu klient-server. Řeší návrh architektury aplikace umožňující synchronizovat stav aplikace a grafického výstupu pro větší množství klientů. ...
 • Systém pro on-line analýzu podobnosti webových stránek 

  Wollný, Pavel
  Práce pojednává o návrhu systému pro on-line analýzu podobnosti webových stránek. Systém je sestaven ze serverové části, která je postavena na platformě Java EE a klientské části v podobě rozšíření webového prohlížeče. ...
 • Systém pro společnost zabývající se telefonováním 

  Huvar, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém pro společnost zabývající se telefonováním, který co nejvíce usnadní a automatizuje práci jejích zaměstnanců. Systém bude splňovat požadavky na moderní informační ...
 • Tvorba tiskových sestav na platformě Java 

  Majzlík, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať riešenie tvorby tlačových zostáv vo formáte PDF na platforme Java s využitím šablóny v HTML a CSS. V práci sa nachádza opis návrhu, implementácie navrhnutého ...
 • Tvorba tiskových sestav na platformě Java 

  Synaková, Zuzana
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je tvorba tlačových zostáv na platforme Java s využitím HTML šablón.Táto práca sa obsahuje opis implementácie, spracovania HMTL stránok a generovania PDF súborov. Výsledkom je ...
 • Vysoce dostupný škálovatelný CMS v prostředí Java EE 

  Šramko, Samuel
  Tato práce se věnuje studiu předpokladů pro návrh dostupného, škálovatelného a modulárního CMS systému na platformě Java EE s využitím OSGi frameworku a implementaci navrženého systému. Popisuje návrh a řešení rozdělení ...
 • Využití databáze H2 v JBoss aplikačním serveru 

  Penčikov, Michal
  JBoss aplikační server (AS) je open source implementace standardu Java EE. Jeho aktuálně používaná databáze pro potřeby testování, HSQL, má některá podstatná omezení, proto existují požadavky na využití jiných databází, ...
 • Vývojové prostředí pro aplikaci založenou na Java EE 

  Chudý, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá základními technologiemi specifikace Java Enterprise Edition (Java EE). Ve stručnosti popisuje jejich architekturu, využití a implementační detaily. Dále je tato práce návodem pro přípravu ...
 • Webová aplikace zprostředkovávající výsledky testování výkonu platformy JBoss 

  Vlasák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace typu klient-server pro firmu Red Hat. Klientská aplikace se účastní procesu testování platformy JBoss a získává uživatelem definovaná výkonnostní data, která v průběhu testování ...