Now showing items 1-15 of 15

 • Agent - Gamebot pro Unreal Tournament 

  Příborský, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a tvorba agenta-gamebota s modulární architekturou pro hru Unreal Tournament 2004. Hlavním cílem agenta bylo dosáhnout co nejlepších výsledků a v závěru obstát i proti nativním agentům ...
 • Centralizace a správa distribuovaných informaci 

  Valčák, Richard
  Diplomová práca pojednáva o súčasnom stave problematiky web mining, ako sú informačné zdroje, bezobslužné metódy prístupu k týmto zdrojom, súhrn dostupných metód a nástrojov. Web data mining je veľmi užitočný nástroj ako ...
 • Forenzní analýza webového prohlížeče 

  Bača, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou digitální forenzní analýzy webových prohlížečů. V prvních kapitolách je popsán proces forenzní analýzy, používané metodologie a postupy a také problematika analýz webových prohlížečů. ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Albrecht, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace formátu XML a jeho definicemi. Stručně shrnuje vývoj XML, jeho charakteristiku a syntaxi. Popisuje i různá řešení, jimiž jsou v současné době tyto dokumenty ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Kubíček, Daniel
  Práce se zabývá problémem zobrazování XML. V první části je ve stručnosti popsán jazyk XML a jeho základní charakterizace. Stručně shrnuty možnosti využití XML, jeho výhody, syntaxe XML a popsána logická struktura. Práce ...
 • Komunikační rozhraní v mobilních telefonech 

  Parduba, Jiří
  Tato práce se zabývá popsáním možností připojení mobilního telefonu do okolních sítí pomocí technologií, které jsou dostupné na dnešních mobilních telefonech, je to Bluetooth, IrDA Data, NFC, kabelové spojení a GPS. Dále ...
 • Mobilní systém pro podporu cestování 

  Blatný, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace mobilního systému pro podporu cestování. Aplikace, pojmenovaná TravelHelper, je implementována pro platformu Android, a je tedy napsána v programovacím jazyce ...
 • Moduly anotačního serveru 

  Strecha, Juraj
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací jednoho z modulů anotačního serveru v rámci projektu Decipher. Modul má na starosti nabízení anotací k dokumentům, se kterými uživatel systému pracuje. Součástí práce je i analýza ...
 • Nástroj pro analýzu záznamů o průběhu evoluce číslicového obvodu 

  Kapusta, Vlastimil
  Tato diplomová práce popisuje stochastické optimalizační algoritmy inspirované přírodou, které využívají populaci jedinců - konkrétně evoluční algoritmy. Blíže je popsáno genetické programování a jeho varianta - kartézské ...
 • Návrh GUI pro ovládání domácnosti, vhodného pro seniory 

  Válek, Lukáš
  Práce se zabývá problémy při návrhu softwaru pro seniory a způsoby jak je řešit. Dále je proveden návrh rozhraní pro ovládání inteligentní domácnosti, které tyto problémy bere v potaz. Je popsán způsob jakým bylo postupováno ...
 • Podpora výuky litevštiny 

  Kunetka, Martin
  Tato práce analyzuje požadavky na program pro podporu výuky cizího jazyka. Dále rozebírá jednotlivé aspekty litevštiny a snaží se v návaznosti na poznatky z obou částí navrhnout strukturu a funkcionalitu programu pro podporu ...
 • Správa nákladů na provoz automobilu pro Android 

  Dorazil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá mobilní platformou Android. V rámci práce byla vytvořena aplikace pro jednoduchou správu nákladů na provoz automobilu. Práce řeší návrh a implementaci této aplikace a rozebírá problematiku ...
 • Validace přístupnosti webových stránek 

  Krásný, Kamil
  Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její automatizované validace. Poskytuje základní pohled na přístupnost jako takovou a identifikuje postižení, kterými mohou uživatelé internetu trpět. Jádrem ...
 • Vyhledávání podobných CT dat podle obsahu 

  Hošek, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro vyhledávaní CT dat podle podobnosti. Zabývá se také porovnáním jednotlivých metod pro vyhledávání CT dat. Využívá knihovny třetích stran pro extrakci různých deskriptorů ...
 • Ztrátová komprese pohyblivých obrazů 

  Šiška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá popisem ztrátové komprese pohyblivých obrazů. V kapitolách jsou popsány základní informace o kompresi obrazu a dále jednotlivé standardy pro ztrátovou i bezeztrátovou kompresi statických i ...