Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace pro monitorování sítí 

  Šmalec, Ondřej
  Diplomová práce popisuje vytvoření aplikace pro monitorování síťových zařízení. Výsledky jsou zobrazené jako grafické uživatelské rozhraní společně s vykreslenou topologií. Aplikace je z velké části napsána v jazyce Python. ...
 • Automatický nástroj k získávání metadat komponent pro úlohy průběžné integrace 

  Kulda, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje úpravu průběžné integrace pro Platform tým ve společnosti Red Hat. Výsledkem práce je nástroj Metamorph, který umožní sjednocení ostatních nástrojů průběžné integrace pod týmem Platform. ...
 • Automatizované testování webových aplikací 

  Běloch, Tomáš
  Tato práce se zabývá automatizací v procesu testování webových aplikací. Teoretická část je zaměřena na zajišťování kvality softwarových produktů a služeb. V práci je dále rozebrána problematika automatizace dílčích druhů ...
 • Implementace a rozšíření frameworku pro testování technické dokumentace 

  Macko, Peter
  Práca sa zaoberá automatizáciou testovania technickej dokumentácie napísanej v značkovacom jazyku AsciiDoc pomocou open-source frameworku testovania technickej dokumentácie Emender implementovaného na CI/CD platforme. ...
 • Integrace serveru Undertow se systémem Jenkins CI 

  Barteček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá nahrazením servlet kontejneru v systému Jenkins CI za server Undertow. V práci jsou popsány obecné informace o programech, které se této problematiky týkají a je analyzován současný stav ...
 • Metody a organizace testování software 

  Kajan, Miroslav
  Tato práce přednáší návrh na zlepšení organizace a metodik testování za pomoci studia nejrůznějších přístupů a následné aplikace v reálném prostředí firmy Siemens CZ. V první části práce rozebírá vývojové modely z hlediska ...
 • Nástroj pro regresní testování GUI platformy Xtend 

  Hamár, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá regresným testovaním webovej aplikácie Campaign Manager produktu Xtend. V práci sú popísané metodiky používané pri vývoji softwaru a následne typy testovania, ktoré s vývojom úzko súvisia. Ďalej ...
 • Návrh správy verzí databázového procesu 

  Živnůstka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací správy verzí databázového procesu týmu vyvíjejícího software aplikace. Hlavním úkolem je nastavit nástroje a procesy, které týmu pomůžou spravovat jednotlivé verze změn ...
 • Podpora pro užití jazyka Python pro vývoj zásuvných modulů serveru Jenkins 

  Bambas, Tomáš
  Server pro průběžnou integraci Jenkins CI umožňuje rozšiřovat svou funkcionalitu pomocí zásuvných modulů. Tyto moduly lze programovat v jazycích Java a Ruby. Podpora pro jazyk Python chybí, přestože se jedná o jeden z ...
 • Podpora průběžné integrace v rámci systému Copr 

  Klusoň, Martin
  Práce se zabývá implementací průběžné integrace pro build systém Copr. Implementace využívá framework Citool a jeho moduly, které se již používají pro průběžnou integraci build systému Koji. Výsledný systém umožňuje ...
 • Případ užití automatizace sestavení projektů v metodice průběžné integrace 

  Kačmarčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá využitím automatizovaného sestavení projektů s metodikou průběžné integrace . Problém je řešen integrováním již existujících systémů , jako například Jenkins, Foreman a GitLab , do jednoho ...
 • Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow 

  Sviták, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo implementovat zásuvný modul pro Jenkins, který umožní řízení spouštění Jenkins úloh pomocí podnikových procesů. Pro podnikové procesy byl použit projekt jBPM 5, který je založen na standardu ...
 • Správa přepínání procesů v aplikaci Jenkins 

  Ondrušek, Libor
  Projekt se zabývá návrhem a řešením zásuvného modulu pro Jenkins server, umožňujícího řízení běžících úkolů na uzlech v clusteru serverů pro systém průběžné integrace. Modul by měl umožnit pozastavení probíhajícího ...
 • Systém pro automatické filtrování testů 

  Lysoněk, Milan
  Cílem této práce je vytvořit systém, který je schopný automaticky určit množinu testů, které mají být spuštěny, když dojde v ComplianceAsCode projektu ke změně. Navržená metoda vybírá množinu testů na základě statické ...
 • Systém pro kontinuální integraci projektu k-Wave 

  Nečas, Radek
  Tato práce se zabývá zavedením metodik a nástrojů postupné integrace do reálného projektu k-Wave. Věnuji se především verzi psané v jazyce C/C++ s využitím knihovny OpenMP, která je určená pro běh na superpočítačích. ...
 • Testování zařízení pro ochranu před DoS útoky 

  Burzala, Matúš
  Táto práca sa zaoberá testovaním zariadenia pre ochranu pred (D)DoS útokmi DCPRO, vyvíjaným v rámci združenia CESNET. Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať rozšíriteľný testovací systém, ktorý by umožňoval automatizované ...
 • Událostmi řízená automatizace 

  Havlín, Jan
  Práce se zabývá automatizací procesů v rámci týmu Testing Farm firmy Red Hat Czech s.r.o. Automatizací vybrané úlohy "Aktualizace a otestování systému průběžné integrace s novým sestavením operačního systému se docílilo ...
 • Včasné testování v projektu oVirt/RHV 

  Saranová, Ivana
  Cílem této práce je automatizace přípravy testovacího prostředí v procesu manuálního včasného testování komponenty ovirt-web-ui projektu oVirt/RHV a umožnit tak testerovi efektivně využít svůj čas. Při řešení práce byly ...
 • Využití linuxových kontejnerů v HW/SW co-design 

  Juřica, Jiří
  Tato práce pojednává o možnostech nahrazení klasických virtuálních strojů linuxovými kontejnery. Cílem je vytvořit funkční systém ke spouštění paralelních úloh, které mají předchystané prostředí a slouží k testování a ...