Now showing items 1-2 of 2

  • Letecké proudové motory s proměnným cyklem 

    Heczko, Nikodem
    V této závěrečné bakalářské práci je zpracován základní přehled a rozdělení turbínových motorů, včetně stručného popisu jejich funkce. Práce je zaměřena na problematiku proudových motorů s proměnným cyklem. Uvádí výhody ...
  • Návrh technologie výroby výstelky labyrintové ucpávky 

    Katolický, Jiří
    Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu řešení ucpávkových systémů vysokootáčkových turbínových motorů ve světě a navrhuje nové netradiční provedení výstelky labyrintové ucpávky turbínové strany malého ...