Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza produkce obecního odpadu 

  Švarc, Vít
  Práce popisuje současný stav odpadového hospodářství České republiky a problematiku produkce různých skupin odpadů. Využity jsou reálné údaje o produkci a složení odpadových toků v obci Jihlava. Práce dále hodnotí vliv ...
 • Autosalon v Jihlavě 

  Žák, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro novostavbu autosalonu. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina ve městě Jihlava. Autosalon je navržen jako provoz pro prodej automobilů a s ním ...
 • DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ 

  Zima, David
  Předmětem této bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie dostavby dvou asanovaných bloků v historickém centru města Jihlava. V řešeném území dochází k prolínání dvou čtvrtí s převažujícími funkcemi - práce ...
 • DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ 

  Přibyl, Jan
  Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie dvou neefektivně využívaných bloků v historickém centru Jihlavy. Výsledkem je návrh zástavby obytným domem, veřejným domem, parkovacím domem a skupinou ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu ...
 • Mateřská škola v Jihlavě 

  Kolda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro mateřskou školu. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Jihlava. Mateřská škola je navržena pro dvě oddělené třídy pro denní pobyt ...
 • Modelování povodňových vln v horní části povodí řeky Jihlavy 

  Kozel, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukcí předpovědních modelů určených pro předpovídání povodňových průtoků v systémech Batelov – Dvorce, Dvorce – Ptáčov a Batelov – Ptáčov na řece Jihlavě. Pro předpovídání průtoků byly použity klasické ...
 • Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 

  Kozák, Petr
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Novotný, Václav
  Obsahem diplomové práce je analýza pracovního trhu a komplex návrhů na snížení nezaměstnanosti obyvatel okresu Jihlava prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované místně příslušným kontaktním ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Jihlava 

  Průchová, Magdaléna
  V této diplomové práci je zpracován návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh na její snížení a doporučení.
 • Nová synagoga Jihlava 

  Ernestová, Eva
  Diplomový projekt se zaměřuje na návrh nové synagogy v Jihlavě a další objekty pro židovskou obec. Jedná se o objekt administrativy, restaurace a muzea. Území pro návrh zástavby je rozsáhlé a je proto důležité řešit prostor ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Mašková, Klára
  Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy a dalších budov židovské obce v Jihlavě. Práce je vyhotovená ve formě architektonické studie. Kromě synagogy navrhovaný soubor budov obsahuje také košer restauraci, která se ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Grubl, David
  Předmětem diplomové práce je návrh nové synagogy, komunitního centra židovské obce a košer restaurace v Jihlavě v parku Gustava Mahlera. Nová synagoga respektuje umístění bývalé synagogy na místě původních základů. Svým ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Matoušková, Inka
  Předmětem diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy v Jihlavě v oblasti nově zrekonstruovaného parku s pomníkem Gustava Mahlera. Zadáním byl návrh nové synagogy, prostory pro košér restauraci a ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Bednařík, Adam
  Architektonická studie se zabývá vytvořením nové synagogy v Jihlavě, v místě původní vypálené jihlavské synagogy z roku 1931 německými nacisty. Návrh pracuje s myšlenkou obnovy vypálených základů, parkánové zdi a začlenění ...
 • Rodinný dům 

  Mikuš, Martin
  Práca sa zaoberá návrhom rodinného domu pre 2 dospelé osoby s 2 deťmi v oblasti Nové Domky pri Jihlave, na ktorý boli použité prírodné stavebné materiály. Miesto betónu či tehly boli využité materiály ako slama, kameň, ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Gilbert, David
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou architektonického ateliéru. Objekt se nachází na pozemku v obci Jihlava. Jedná se o dvoupodlažní částečně ...
 • Rodinný dům v Jihlavě 

  Kolda, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro rodinný dům. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Jihlava. Rodinný dům je navržen pro 4-5 člennou rodinu jako dvoupodlažní. Svislé ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Leznarová, Kateřina
  Tato práce se zabývá transformací stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě.Řeší také její širší vztahy, dostupnost a začlenění do urbanistické struktury města. Cílem práce je vytvořit multifunkční objekt, ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Trlicová, Martina
  Urbanistická a architektonická studie řešená v rámci bakalářské práce je zaměřena na transformaci bývalé textilní továrny Modeta na multifunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoologické zahrady a v návaznosti na centrum ...