Now showing items 1-8 of 8

 • Možnosti realizace moderního elektronického podnikání firmy 

  Slanař, David
  Tato diplomová práce pojednává o moderních metodách a technologiích využívaných v elektronickém podnikání firmy se zaměřením na rozšíření portfolia o elektronické obchodování a jeho poskytování. Dále demonstruje implementaci ...
 • Návrh internetových stránek 

  Šedý, Jan
  V této bakalářské práci se věnuji problematice tvorby webových stránek z hlediska použitých technologií a designu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a realizaci ...
 • Porovnání systémů pro správu obsahu (CMS) s otevřeným kódem 

  Vrána, Pavel
  Práce se zabývá systémy pro správu obsahu s otevřeným kódem. Přibližuje nám, co si pod těmito systémy máme představit, popisuje jejich vlastnosti a využití. V další části porovnává vybrané systémy řadou navrhnutých testů ...
 • Portál pro podporu výuky kryptografie 

  Forman, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vybudování webového portálu pro prezentaci základních kryptografických algoritmů. Ty budou nejprve vysvětleny po teoretické stránce a následně demonstrovány pomocí skriptů. Součástí projektu je ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Vysloužil, Daniel
  Tato práce analyzuje problematiku tvorby internetových prezentací v prostředí redakčních systémů. Zaměřuje se na možnost využití systémů s otevřeným zdrojovým kódem a použití nejmodernějších technologií při dosažení ...
 • Realizace komponent v redakčním systému Joomla 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce popisuje vytvoření a implementaci komponenty pro správu elektronické knihovny do redakčního systému Joomla. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, jako například co je to komponenta nebo redakční systém. ...
 • Redakční systém Drupal 

  Procházka, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá redakčním systémem Drupal, dále zkoumá open source redakční systémy a klade pozornost systému Drupal 7. Analyzována možnost migrace systémů Drupal verze 6 na verzi 7. Při migraci je třeba mít na ...
 • Vytvoření systému pro e-shop 

  Zapletal, Jakub
  Tato práce se věnuje vytvoření aplikace e-shopu pro účely komerčního šíření. Je zde probrán průzkum prostředí a technologiemi, kterými se může daná aplikace vyvíjet. Nakonec je popsána vlastní práce a spokojenost s volbou ...