Now showing items 1-1 of 1

  • Embedded systém pro sběr dat 

    Varga, Kamil
    Předkládaná diplomová práce řeší problematiku embedded systémů a jejich vývoje. Dále se zabývá operačním systémem GNU/Linux a jeho křížovou kompilací. Hardwarová problematika je také rozebrána. Konkrétním řešením je systém, ...