Now showing items 1-7 of 7

 • Anodické pájení sendvičových struktur 

  Urbánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá technologií anodického pájení. Zaměřuje se zejména na pájení sendvičových struktur sklo-křemík. Popisuje danou metodu pájení a vyzdvihuje její přednosti. Teoreticky rozebírá jednotlivé užívané ...
 • Charakterizace struktur připravených selektivním mokrým leptáním křemíku 

  Metelka, Ondřej
  Úkolem diplomové práce bylo provedení optimalizace procesu přípravy kovové leptací masky pomocí elektronové litografie a následného selektivního mokrého leptání křemíku s krystalografickou orientací (100). Dále byla provedena ...
 • Elektrochemická depozice křemíku z organických sloučenin 

  Kaválek, Ondřej
  Diplomová práce se zaobírá elektrodepozicí křemíku z bezvodných roztoků. Pro elektrolyt bylo v práci použito EC:DMC (1:1) s (C2H5)4NBF4, LiPF6 a LiClO4. Na vzorcích je proměřena elektrochemická aktivita znázorněná za pomocí ...
 • Microdefects in Czochralski Silicon 

  Válek, Lukáš
  Disertační práce se zabývá studiem defektů v monokrystalech Czochralskiho křemíku legovaných bórem. Práce studuje vznik kruhových obrazců vrstevných chyb pozorovaných na povrchu křemíkových desek po oxidaci. Hlavním cílem ...
 • Příprava nanostruktur pomocí mokrého chemického leptání 

  Musálek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mokrým anizotropním leptáním křemíku a germania. Ukazuje dva možné přístupy tvorby anizotropních leptů a popisuje pomocné práce nutné k samotnému leptání. Jedná se zejména o přípravu masky ...
 • Studium lokálně modifikovaných povrchů pro selektivní růst kobaltu 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci se pomocí metody rentgenové fotoelektronové spektroskopie určovala chemická analýza křemíkových substrátů s orientací (1 1 1). Byly využity přístroje XPS Kratos Supra a elektronový mikroskop Tescan LYRA3 s ...
 • Studium morfologie velmi tenkých vrstev XPS analýzou více spektrálních čar jednoho prvku 

  Pokorný, David
  Tato diplomová práce se zabývá metodologií určení tloušťky tenké vrstvy pomocí rentgenového záření stříbrné anody, která poskytuje záření o energii 2984,3 eV. Tato, oproti standardní hliníkové anodě, přibližně dvojnásobná ...