Now showing items 1-2 of 2

  • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

    Fúsek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá přehledem, vlastnostmi a použitelností nejběžnějších slévárenských ostřiv. Vzhledem k ekonomičnosti jsou nejpoužívanější ostřiva křemenná. Popsána jsou především ostřiva používaná v České republice, ...
  • Slévárenské písky a jejich vlastnosti 

    Odložil, Jan
    Bakalářská práce popisuje vlastnosti ostřiv používané ve slévárnách, jejich výhody a nevýhody. Nejpoužívanější ostřiva jsou křemenná, z důvodu jejich ekonomičnosti a vhodné zrnitosti. Bohužel mají i mnoho nedostatků jako ...