Now showing items 1-13 of 13

 • Intenzivní městský dům 

  Kundrák, Karol
  Predmetom diplomovej práce je návrh mestkého bloku na plochách brownfieldu v mestskej časti Trnitá v Brne. Cieľom bolo maximálne využiť pozemok, minimalizovať motorovú dopravu a vytvoriť objekty v ktorých sa budú miešať ...
 • Intenzivní městský dům 

  Marková, Kamila
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie polyfunkčního objektu, který se nachází mezi ulicemi Křenová, Rumiště, Mlýnská a Štěpánská. Jedním z hlavních úkolů studie je navrhnout takovou strukturu, která okolí ...
 • Intenzivní městský dům 

  Nevřivá, Jana
  Předmětem diplomové práce je revitalizace městského bloku na ulici Křenová v brněnské městské části Trnitá. Pozemek je z větší části brownfield. Návrh nového využití prostoru zahrnuje novostavbu intenzivní městské zástavby, ...
 • Intenzivní městský dům 

  Krejsová, Aneta
  Předmětem diplomové práce je aplikace intenzivního městského domu na plochy brownfields v Brně v rámci přístupu k využívání území měst ve 21. století. Cílem je maximální využití pozemku pro širokou škálu funkcí za současné ...
 • Městský bytový dům Klíčova 

  Foltýnová, Michaela
  Novostavba městského bytového domu se nachází v centru města Brna, začleněna do zástavby starších bytových domů na ulici Klíčova a z části na ulici Zvěřinova, v blízkosti ulic Křenová, Olomoucká a Tržní. Jedná se o monolitický ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Šrubařová, Jana
  Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na stávající zástavbu. Leží mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Ponávka. Architektonicky a výtvarně ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Bazelová, Nikola
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Křenová v Brně. Zadaná stavební parcela se nachází mezi ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka. ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Fučíková, Jana
  Zadání bakalářské práce řeší objekt polyfunkčního domu při ulici Křenová a Skořepka v Brně. V návrhu se uvažuje s urbanistickým návrhem nové městské třídy. Hlavní myšlenkou bylo utvořit ucelený objekt, který nebude narušovat ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Nunvářová, Marie
  Polyfunkční dům Křenová je situován na rohovou proluku mezi ulicemi Křenová a Skořepka. Urbanistický návrh je založen na vybudování Nové městské třídy podle územního plánu Brna. V parteru jsou navrženy travnaté plochy, ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Láníková, Jaroslava
  Polyfunkční dům navazuje na stávající zástavbu části ulice Křenová, kterou uzavírá a celá řada tak tvoří funkční celek. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky – muzeum, administrativu a byty. Uvnitř je klidová ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Hlavsová, Pavla
  Zadání bakalářské práce řeší objekt polyfunkčního domu při ulici Křenová a Skořepka v Brně, přičemž návrh uvažuje plánovanou Novou městskou třídu. Objekt svým tvarem reaguje na směry okolních ulic a uzavírá blok domů při ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Kejdová, Veronika
  Polyfunkční dům se nachází v centru města Brna, ve starší bytové zástavbě, mezi ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka. Poskytuje sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží. Stavba se skládá ze dvou hlavních bloků, které jsou v ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Uhrová, Veronika
  Polyfunkční dům je navržen na rohové parcele s původním využitím jako parkovací plocha mezi ulicemi Křenová, Vlhká, Skořepka a uvažované nové městské třídy. Návrh vychází z myšlenky dvě hlavní funkce, dva odlišné návrhy ...