Now showing items 1-2 of 2

  • Měření tloušťky kůže a podkožní tkáně v ultrazvukovém snímku v B-módu 

    Moldříková, Zuzana
    Tato bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým rozborem pojmů, které jsou potřebné k porozumění a navrhnutí algoritmu pro přímé měření tloušťky kůže a podkoží. Implementací algoritmu se zabývá druhá část práce. ...
  • Rozpoznávání výrazu tváře u neznámých osob 

    Bartončík, Michal
    Tato práce popisuje jednotlivé části a fáze pro vyhledávání a rozpoznání výrazu tváře u neznámých osob. Jsou zde uvedeny i možná řešení a metody řešící jednotlivé fáze projektu. Moje diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání ...