Now showing items 1-1 of 1

  • Shluková analýza signálu EKG 

    Pospíšil, David
    Tato diplomová práce se zabývá použitím některých metod shlukové analýzy na signál EKG s cílem třídění QRS komplexů podle jejich morfologií na normální a abnormální. Je využito hierarchické aglomerativní shlukování a ...