Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro shlukování textových dat 

    Sedláček, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou dolování textových dat. Je zde popsána teorie potřebná ke shlukování textových dokumentů a také algoritmy, které se při shlukování využívají. Podle této teorie je pak vytvořena ...