Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a získávání informací ze souboru dokumentů spojených do jednoho celku 

  Jarolím, Jordán
  Tato práce se zabývá získáváním relevantních informací z dokumentů, automatizovaným rozdělováním vícero dokumentů spojených do jednoho celku a tvorbou nástroje, který umožňuje získání relevantních informací z dokumentů a ...
 • Analýza síťového provozu pomocí shlukové analýzy 

  Černý, Tomáš
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií v síťovém provozu pomocí shlukové analýzy. V úvodu je popsáno základní rozdělení metod detekce anomálií s jejich krátkým popisem. Následně jsou detailněji popsány metody hierarchického ...
 • Automatická klasifikace obrazů 

  Ševčík, Zdeněk
  Cílem této práce je prozkoumat shlukovací algoritmy strojového učení bez učitele, které lze použít pro klasifikaci databáze obrazů podle podobnosti. Pro vybrané shlukovací algoritmy je sepsán teoretický základ. Pro zlepšení ...
 • Demonstrační program pro předmět IZU 

  Míšová, Miroslava
  Tato bakalářská práce se věnuje vypracování studijních aplikací pro předmět Základy umělé inteligence. Tyto aplikace mají za vzor starší applety, které využívají nástroje, pro které skončila podpora. Pro jednotlivé aplikace ...
 • Detekce síťových anomálií na základě NetFlow dat 

  Czudek, Marek
  Tato práce se zabývá využitím NetFlow dat v systémech pro detekci narušení nebo anomálií v síťovém provozu.Práce zahrnuje popis způsobů, které se využívají pro sběr dat ze síťě. Rozsáhleji je zde popsán protokol NetFlow. ...
 • Hodnocení kvality výsledků shlukové analýzy 

  Schmid, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá shlukovou analýzou, zejména způsoby hodnocení kvality jejích výsledků. Poskytuje teoretický úvod ke shlukové analýze a k metrikám schopným hodnotit její kvalitu. Dokumentuje vývoj aplikace, ...
 • Internetové souřadnicové systémy 

  Krajčír, Martin
  Síťový souřadnicový systém je účinný nástroj pro předpovědi internetových vzdáleností s omezeným počtem měření. Práce se zabývá distribuovaným souřadnicovým systémem hodnoceným relativní chybou. Na základě získaných znalostí ...
 • Klasifikační metody analýzy vrstvy nervových vláken na sítnici 

  Zapletal, Petr
  Tato práce se zabývá klasifikací vrstvy nervových vláken na sínici. Pro klasifikaci jsou použita data získaná šesti různými metodami texturní analýzy. Každá metoda vypočítá ze vstupních obrazů vektor příznaků, který je pro ...
 • Multiparametrická segmentace MR obrazů 

  Chovanec, Ján
  Cieľom diplomovej práce bolo zoznámenie sa zo segmentačnými metódami, pre automatickú segmentáciu MR obrazov, využívajúcich multiparametrické zobrazenie. Teoretická čásť je zameraná na popis jednotlivých metód segmentačných ...
 • Pokročilá segmentace obrazu pro 3D zobrazení 

  Baletka, Tomáš
  Diplomová práce pokročilé segmentace obrazu pro 3D se zabývá segmentací obrazu a anaglyfického 3D zobrazení. V teoretické části diplomové práce byly popsány různé přístupy používané k segmentaci obrazu a úzce související ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Vrábelová, Pavla
  Tato práce se zabývá aplikací neuronových sítí na problém segmentace obrazových dat. První část práce je věnována úvodu do problematiky zpracování obrazu a neuronových sítí, v druhé části je popsán vytvořený segmentační ...
 • Statistická analýza anomálií v senzorových datech 

  Gregorová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce poruchových stavů u leteckých motorů. Hlavním přístupem detekce je hledání anomálií v datech snímaných pomocí senzorů. Pro získání komplexní představy o systému a ...
 • Statistické vlastnosti mikrostruktury dopravního proudu 

  Apeltauer, Jiří
  Současná teorie dopravního proudu předpokládá, že zde interagují pouze sousední vozidla. Toto východisko je legitimní, avšak vychází z možností vědy a techniky 50. let minulého století, které jsou v současnosti již překonány. ...
 • Vykreslování implicitních ploch 

  Koc, Karel
  Práce je zaměřena na vykreslování implicitních ploch. Rozebírá možnosti, jak k problematice přistupovat. Pozastavuje se nad tím, jak implicitní plochy reprezentovat. Zabývá se tím, jak rozdělit scénu a jak jí osvětlit.