Now showing items 1-2 of 2

  • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

    Pavlíková, Iveta
    Pozemek se nachází v brněnské městské části Brno-střed, jihovýchodně od historické části města. V současnosti je nezastavěná parcela považována za jednu z nejlukrativnějších vzhledem k blízkosti k centru Brna a dobré ...
  • Zdravotně technické instalace obchodně administrativních center 

    Hošek, Petr
    DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ NÁVRHEM ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍM CENTRU V MĚSTĚ BRNĚ. TEORETICKÁ ČÁST SE ZAMĚŘUJE NA VARIANTY PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY. V EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI SE ZABÝVÁ SPOTŘEBOU ...