Now showing items 1-16 of 16

 • Moderní systémy pro řízení osvětlení 

  Klein, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje přehled současných systémů inteligentní ...
 • Moderní systémy pro řízení osvětlení 

  Klein, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá systémy inteligentní elektroinstalace se zaměřením na osvětlovací systémy pracující se sběrnicovým systémem DALI. Teoretická část práce obsahuje přehled současných systémů inteligentní ...
 • Moderní systémy řízení pro automatizaci budov 

  Bittner, Jakub
  Cílem této práce je vytvoření laboratorního přípravku a laboratorního návodu pro výuku.Nejprve jsou v této práci popsány základní vlastnosti systému inteligentní elektroinstalaceKNX. Popsány jsou možné způsoby komunikace ...
 • Návrh a programování světelných scén v umělecké galerii s možnosti vizualizace 

  Novotný, Jaromír
  Tato práce má sloužit jako seznámení s teoretickým podkladem pro práci se sběrnicovým decentralizovaným systémem KNX. Dále je zde uvedena současná situace řešení osvětlení v galerii O. H. Hajeka v Prachaticích a seznámení ...
 • Návrh demonstračního panelu KNX 

  Kalfus, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem demonstračního panelu KNX, který má demonstrovat ovládání světel, žaluzií a spotřebičů domu za pomoci přístrojů od různých výrobců. Nejprve je zde provedena rešerše a seznámení se ...
 • Návrh elektroinstalace s inteligentními prvky pro rodinný dům 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo v prvom rade teoretické zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s problematikou inteligentnej elektroinštalácie. Prvú časť bakalárskej práce tvoria požiadavky a definície zásad pre ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace bytového domu 

  Ločárková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentními instalacemi v budovách. Uvádí rozbor klasické a systémové instalace, přibližuje možnosti systémové instalace, její jednotlivé funkce a typy. Pojednává také o normách důležitých ...
 • Návrh systémové elektroinstalace sportovní haly 

  Jaroš, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s projektováním systémové elektroinstalace pro multifunkční sportovní centrum. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je věnována definicím a zásadám potřebných ...
 • Ovládání světelných zdrojů v inteligentní instalaci 

  Kurzępa, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku použití inteligentních instalací, zejména systému KNX. V první části je porovnána koncepce klasické a inteligentní instalace. Na toto porovnání později navazuje modelový ...
 • Počítačové řízení a programování prvků inteligentní elektroinstalace KNX 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce má za úkol přiblížit studentům základy práce s moderními možnostmi řešení elektroinstalace budov za pomoci systému KNX . Na stránkách je postupně rozebrána stručná historie systému, jakým způsobem vznikal, ...
 • Projektování datových rozvodů inteligentních sítí 

  Stojaspal, Martin
  Diplomová práce na téma Projektování datových rozvodů inteligentních sítí je zaměřena na návrh sběrnicového systému KNX. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika technologie KNX. Dále je v práci obsaženo, co ...
 • Řízení osvětlení pomocí protokolu DALI v sběrnicovém systému KNX 

  Holub, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení osvětlení pomoci protokolu DALI v sběrnicovém systému KNX. Je zde proveden stručný popis různých typu sběrnicových systémů. Částečně popisuje digitální sběrnicový systém řízení ...
 • Systémová elektroinstalace a její výkonová bilance 

  Horenský, Martin
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně problematikou systémových elektroinstalací. Úvodní část práce zahrnuje obecné seznámení. Postupně jsou popsány odlišnosti od klasické elektroinstalace, vzájemné porovnání ...
 • Technika inteligentních školních budov 

  Drábková, Helena
  Práce se stručně zabývá vývojem regulací spotřeb energií v budovách a zaměřuje se na inteligentní systémy budov a jejich možných aplikaci ve školách. Stručně proto charakterizuje regulaci vytápění, větrání, klimatizace a ...
 • Vysokorychlostní sítě v domácnosti 

  Rosenberg, Michal
  Diplomová práce pojednává o vztahu vysokorychlostních sítí k prvkům systémové inteligentní instalace a možnostech jejich vzájemné interakce. Dále jsou teoreticky rozebrány principy tunelování KNX sběrnice IP sítěmi ...
 • Vzdálené ovládání a vizualizace sběrnicových systémů KNX a DALI pro řízení budov 

  Holub, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na sběrnicové systémy a jejich ovládání pomocí vizualizace. V první části práce jsou rozebrány základní principy managementu energii a nejznámější sběrnicové systémy. Dále se práce věnuje ...