Now showing items 1-16 of 16

 • Analysis of Entropy Levels in the Entropy Pool of Random Number Generator 

  Krempa, Peter
  V informatice je pojem entropie obvykle znám jako nahodný proud dat.  Tato práce krátce shrnuje metody generovaní nahodných dat a popisuje generátor náhodnych čísel, jež je obsažen v jádře operačního systému Linux.  Dále ...
 • Automatizovaný systém pro instalace virtuálních strojů v prostředí operačního systému GNU/Linux 

  Horák, Daniel
  Práce se zabývá možnostmi správy virtuálních strojů (především z programátorského hlediska) a dostupnými metodami pro automatickou instalaci distribucí operačního systému GNU/Linux. Úvodní část je věnována virtualizačním ...
 • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

  Mikulka, Zdeněk
  Tato práce obsahuje podrobný návrh pro instalaci a konfiguraci výpočetního klastru primárně určeného pro paralelní výpočty v aplikace Octave. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty klastru, způsob jejich zapojení a nastavení. ...
 • Platforma pro virtualizaci komunikační infrastruktury 

  Stodůlka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem platformy pro virtualizaci infrastruktury se zaměřením na kontejnerizaci s podporou sandboxingu a následným zkoumáním její náročnosti. Práce začíná vysvětlením základních technologií jako: ...
 • Realizace a optimalizace datového uložiště 

  Holík, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci a optimalizaci datového úložiště, zejména na problematiku návrhů serverů. V práci jsou teoreticky rozebrány dílčí problémy návrhu, především virtualizace, virtualizační ...
 • Síťová komunikace J2ME/J2SE 

  Přerovský, Petr
  V první části se práce zabývá popisem platformy Java Micro Edition s cílem vyzdvihnout její hlavní rysy. Druhá část uvádí možnosti implementace siťové komunikace v prostředí mobilních telefonů a síťové možnosti platformy ...
 • Sudoku na mobilním telefonu 

  Pumprla, Ondřej
  Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace založené na programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikací je hra Sudoku, přičemž zadání si uživatel může vygenerovat přímo v samotné mobilní aplikaci, nebo importovat z webové ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Techniky virtualizace výpočetních platforem v Linuxu 

  Župka, Jiří
  Práce testuje a porovnává nástroje pro virtualizaci výpočetních platforem a vysvětluje pojmy důležité pro pochopení problematiky virtualizace. Jejím hlavním přínosem je srovnání s pohledu výkonnosti, efektivnosti, ...
 • Univerzální mobilní komunikační platforma pracující s technologií bluetooth 

  Sopko, Richard
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku komunikačních technologií v mobilních zařízeních v osobních bezdrátových sítích typu WPAN. Práce se skládá ze tří základních částí. První část poskytuje přehled o osobních ...
 • Virtualizace I/O operací v oblasti počítačových sítí 

  Perešíni, Martin
  Existuje veľa rôznych dôvodov pre spoločnosti a organizácie, prečo by mali investovať do virtualizácie. Asi najväčší dôvod je finančná motivácia, pretože nasadenie virtualizácie môže ušetriť nemálo peňazí. Táto práca sa ...
 • Virtualizace na směrovačích 

  Ráboňová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá virtualizací služeb s důrazem na oblast síťové oblasti. Největší důraz je kladen na představení možností virtualizace služeb na směrovačích. Cílem práce je nalézt platformy umožňující virtualizaci ...
 • Virtualizace operačních systémů 

  Král, Jan
  Diplomová práce „Virtualizace operačních systémů“ se v úvodu věnuje obecnému popisu virtualizačních technologií a možnostem jejich využití. V práci jsou také uvedeny příklady virtualizačních technologií různých typů, včetně ...
 • Virtualizace virtualizačního softwaru 

  Holovová, Simona
  Bakalárska práca pojednáva o virtualizácií. Hlavným cieľom je porovnať vybrané virtualizačné platformy a popísať ich fungovanie. Teoretická časť práce popisuje teoretické východiská pre virtualizáciu, jej základy ako aj ...
 • Výkonnost síťové komunikace ve virtualizovaných prostředích 

  Hlaváček, Martin
  Práce se zabývá problematikou síťové komunikace ve virtualizovaných prostředích. Jsou zde vysvětleny základy virtualizace a techniky, kterými je možné virtualizace dosáhnout. U tří virtualizovaných prostředí Xen, VMware a ...
 • Vzdálené připojení na virtualizovaný operační systém 

  Veselý, Marek
  Práce je zaměřená na nový trend, kterým je virtualizace. V této práci je rozebrána virtualizace operačního systému z pohledu poskytování síťových služeb. Dále je zde popsán protokol TCP, protokol ICMP a služba SSH. V ...