Now showing items 1-20 of 34

 • Agilní metody vývoje software 

  Dreiseitel, Jiří
  Práce popisuje základní principy agilního vývoje software a uvádí jejich výhody oproti tradičnímu přístupu. Kombinaci agilních metodik Scrum a Kanban používá společnost Siemens v Brně v rámci organizačních procesů, proto ...
 • Aplikace pro sledování a vykazování výkonů 

  Šlapák, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je management vývoje softwaru, vykazování a sledování práce vývojářů. Základními ideologiemi pro tuto práci jsou agilní metodiky Scrum, Kanban a jejich kombinace - tzv. Scrumban. Výsledkem ...
 • Informační systém pro zpracování hlášení o chybách 

  Domin, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice testování softwarových aplikací a jejich údržbě.Záměrem této práce je vytvořit aplikaci, která bude pomocným nástrojem nejen při testovánísoftwarových výrobků, ale i při následném ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Vyškovský, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá Moderními metodami řízení kvality. V teoretické části shrnuje principy a mechanismy jednotlivých metod, které tvoří hlavní část této bakalářské práce. Specificky se jedná o Moderní ...
 • Modul pro sledování milníků pro Kanboard.org 

  Homa, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření vestavěného modulu pro Kanboard.org, který si klade za cíl implementaci časových či finančních milníků do již existujícího pole úkolu a rozvržení práce. V práci je použita metoda ...
 • Modul pro sledování stavu projektů pro Kanboard.org 

  Masár, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním vstavaného modulu pre aplikáciu Kanboard.org, ktorý umožňuje sledovanie stavu projektov aplikácie a tvorbu plánov na zotavenie projektu. Práca rozoberá ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro tvorbu e-shopů na modelu dropshipping 

  Hodoval, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému na vytváření eshopů na modelu dropshipping a efektivity vývojového týmu. Cílem práce je na základě této analýzy navrhnout a implementovat technická ...
 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů 

  Karamnova, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů ve společnosti IMI Precision Engineering. První část obsahuje teoretické podklady a analýzu současného stavu řízení zásob, ...
 • Návrh strategie zásobování pomocí ABC/XYZ analýzy 

  Mahdalová, Eva
  Bakalářská práce se věnuje problematice řízení zásob. Pomocí ABC, XYZ a ABC/XYZ analýzy budou materiálové položky rozděleny do devíti kategorií na základě jejich vlastností jako je důležitost a kolísavost spotřeby. Pro ...
 • Návrh systému zásobování nové haly 

  Ťopková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zásobování nové haly společnosti IMI Precision Engineering. První část se zaměřuje na teoretická východiska dané problematiky. Druhá část, kterou je analýza současného stavu, definuje ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů ICT k zajištění jakosti 

  Shchochenko, Anastasiia
  Předmětem této diplomové práce je návrh zavedení produktu ICT do útvaru logistiky v podniku, která používá principy štíhlé výroby. Analyzuji současný stav a popisuji produkty ICT pro logistiku s ohledem na štíhlou výrobu. ...
 • Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku 

  Soukup, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz ...
 • Návrh zavedení štíhlé výroby v průmyslovém podniku 

  Kalouda, Petr
  Cílem této práce je nalezení oblastí úspor v průmyslovém podniku pomocí nástrojů štíhlé výroby. Na základě více jak čtyřměsíčního pozorování a hodnotících kritérií bylo stanoveno úzké místo, které je při implementaci ...
 • Optimalizace materiálových toků v lisovací lince firmy Siemens Electric Machines 

  Hruška, Jindřich
  Tato bakalářská práce řeší optimalizaci materiálového toku na lisovacích linkách ve firmě Siemens Electric Machines s.r.o. Práce nejprve popisuje teorii materiálové toku spolu s metodou Kanban. Následně Bakalářská práce ...
 • Optimalizace řízení logistických procesů v Bosch Diesel, s. r. o. 

  Pavlišinová, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny řízení procesů v oblasti logistiky, přesněji na řízení materiálového toku, pomocí metody Kanban, ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Tyto změny povedou ke zvýšení ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing 

  Řičica, Filip
  Předmětem této bakalářská práce „Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing“ je aplikace filozofií ve výrobním procesu. V práci se soustředím na strategii v rámci štíhlé filozofie, a sice systém Kanban. ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti ADC Czech Republic s.r.o 

  Cháma, Jakub
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve společnosti ADC Czech Republic s.r.o. Předně je využíváno metodiky řízení Lean Six sigma. První část je zpracována formou literární studie, kde jsou popsány ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve vybraném podniku 

  Kubíček, František
  Primárním zaměřením této diplomové práce je optimalizace výrobního procesu ve vybrané společnosti. Teoretická část práce je výsledkem literární rešerše problematiky Lean Six Sigma, kterou vybraná společnost předně využívá. ...
 • Optimalizace zásob prostřednictvím KANBANu 

  Ševčíková, Jitka
  Cílem diplomové práce „Optimalizace zásob prostřednictvím KANBANu“ je zavedení dalšího dodavatele do Kanban systému ve firmě Lexmark International s.r.o. První část diplomové práce se zabývá teoretickými poznatky z literatury ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedlák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení konkurenčního postavení podniku pomocí optimalizace a reorganizace výroby ve společnosti ACO Industries k.s. Práce se zabývá také podpůrnými nástroji pro reorganizaci a ...