Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika vlastností elektroizolačních kapalin 

    Makówka, Tomasz
    Diplomová práce se zabývá elektroizolačními kapalinami, jejich vlastnostmi a použitím v elektrotechnickém průmyslu. Podrobněji je zkoumána dynamická viskozita, elektrická vodivost a diagnostické metody pro sledování těchto ...