Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza výnosnosti primárních emisí akcií na českém kapitálovém trhu 

  Vašíčková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá analýzou výnosnosti primárních emisí akcií tzv. IPO - Initial Public Offering na českém kapitálovém trhu. Teoretická část práce se zabývá především vymezením základních pojmů a problematikou ...
 • Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích 

  Haltufová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných metod predikce na kapitálových trzích. Jedná se o metody založené na technické analýze sloužící k predikci vývoji kurzu na kapitálových trzích a určení nákupního či ...
 • Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu 

  Semela, Patrik
  Tato bakalářská práce „Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu“ se zabývá výběrem akcií do portfolia s využitím fundamentální a technické analýzy. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky kapitálového a ...
 • Problematika financování podniků prostřednictvím Initial Public Offering 

  Meluzín, Tomáš
  Predložená disertacní práce se zabývá problematikou prvotních verejných nabídek akcií (angl. Initial Public Offering, ve zkratce IPO) na ceském kapitálovém trhu. Financování rozvoje spolecnosti prostrednictvím prvotních ...
 • Psychologická analýza akciového trhu 

  Netušil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá investováním do portfolia akcií pomocí metod psychologické analýzy. Struktura práce se skládá z tří základních částí, kde v první části jsou představeny teoretické podklady nutné pro porozumění ...
 • Výběr akcií pomocí technické analýzy 

  Netušil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem akcií do portfolia za pomocí metod technické analýzy. Tomu odpovídá i struktura práce, přičemž na začátku práce jsou zmíněna veškerá teoretická východiska týkající se burzovního ...