Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modely spolehlivosti v technické praxi 

    Schwarzenegger, Rafael
    Tato práce popisuje a aplikuje parametrické a neparametrické modely spolehlivosti na cenzorovaná data. Ukazuje implementaci spolehlivosti v metodologii Six Sigma. Metody jsou využity pro přežití/spolehlivost reálných ...
  • Predikční modely pro analýzu přežití 

    Hadwigerová, Michaela
    Se stále se rozvíjejícími metodami léčby ve zdravotnictví se objevuje i potřeba tyto nové metody nějakým účinným způsobem porovnávat s metodami starými. Je to zejména důležité pro další rozvoj těchto metod. Avšak data, ...