Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza dielektrických vlastností namáhaných drážkových izolací 

  Krejčí, Zbyšek
  Práce pojednává o experimentálním prošetření dielektrických vlastností tepelně namáhané drážkové izolace Isonom NKN. Především jsou zkoumány složky komplexní permitivity v závislosti na kmitočtu a teplotě v průběhu tepelného ...
 • Ex-Situ Xrd Characterization Of Electrodes For Electrochemical Power Sources 

  Klvač, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The article describes a theoretical method of a research of graphite electrodes in an electrochemical cell where the problem is with the preferred orientation and a thin layer. As a result, only a reflection (002) is ...
 • Synergické účinky kombinovaného stárnutí elektroizolačních materiálů 

  Novák, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá sledováním vlivu kombinovaných účinků tepelného a elektrického stárnutí na elektrické vlastnosti izolačního materiálu NKN 0887. Při experimentu bylo namáháno pět sad vzorků izolačního materiálu ...
 • Tracking Resistance Of Various Materials In Vacuum 

  Šedivý, Matúš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Many vacuum instruments used in industry and scientific research apply high voltage components. Vacuum performs as an insulator with theoretically infinite breakdown voltage. Surface of dielectrics between two electrodes ...
 • Vliv vysokého napětí na různé materiály v nízkém a vysokém vakuu 

  Šedivý, Matúš
  Prvá časť tejto diplomovej prace obsahuje prehľad základných elektrických vlastností izolačných materiálov a bližšie popisuje materiály, pri ktorých sa zisťovala ich odolnosť voči povrchovému prierazu vo vákuu. Ďalej sa ...