Now showing items 1-3 of 3

 • Kartografická díla pro děti předškolního věku 

  Mainclová, Jana
  Cílem této diplomové práce byla analýza dostupných českých i zahraničních kartografických děl, využitelných zcela nebo jen částečně pro děti předškolního věku. Součástí práce je návrh a maketa orientačního plánu obce určená ...
 • Multimediální mapy v prostředí INTERNETu 

  Marešová, Kristýna
  Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení s kartografickými díly s multimediálním obsahem v prostředí internetu. Díla s multimediálním obsahem jsou rozdělena podle vybraných kritérií. Jako součást bakalářské práce ...
 • Webové stránky vysokoškolských kartografických a geodetických pracovišť 

  Darmopilová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření strukturovaného rozcestníku na významná vysokoškolská geodetická a kartografická pracoviště u nás a v zemích Evropské unie. Práce se dále zabývá zhodnocením grafické, obsahové i ...