Now showing items 1-11 of 11

 • Doplňování parcel ZE do ISKN 

  Bláhová, Marie
  Tato bakalářská práce je věnována způsobům doplňování parcel zjednodušené evidence do informačního systému katastru nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny informace o vývoji a vzniku katastru nemovitostí. Další část se zabývá ...
 • Kontrola a převzetí geodetické části výsledků pozemkové úpravy pro obnovu operátu katastru nemovitostí 

  Viktorová, Irena
  V této bakalářské práci je popsána kontrola dokumentu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štiptoň, na jejímž podkladě bude provedena obnova katastrálního operátu v souladu § 66 vyhlášky č. 26/2007 Sb. Jsou ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Březinka 

  Vodvárková, Lenka
  V bakalářské práci řeším postup vyhotovení katastrální mapy digitalizované přepracováním katastrální mapy vedené v souřadnicovém systému stabilního katastru do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova 

  Mikošková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova. Předmětem práce je zaměření především znatelných hranic pozemků a obvodů budov v části intravilánu obce Heroltice a ...
 • Přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností 

  Indrová, Andrea
  Tématem bakalářské práce je přepracování historických a novodobých výsledků zeměměřických činností. Celou práci jsem se snažila propojit se svými vlastními zkušenostmi a hlavně praktickými ukázkami své práce. Práce je ...
 • Revize katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov 

  Kubíčková, Alena
  Tato práce pojednává o provedení revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov. Zájmovým územím je pouze část katastrálního území stanovená Katastrálním pracovištěm Brno – město. Revize údajů katastru ...
 • Vyhotovení geometrického plánu dle platných předpisů pro práci v katastru nemovitostí. 

  Jabůrek, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je zaměření a zpracování geometrického plánu v obci Vážany. Předmětem geometrického plánu je změna obvodu budovy, která je stavbou hlavní na pozemku, změnu hranice pozemku a průběh vlastníky zpřesněné ...
 • Vývoj katastru na uzemí Slovenské republiky po rozpadu ČSFR 

  Jandásková, Tereza
  Bakalářská práce pojednává o vývoji katastru nemovitostí na území Slovenské republiky po rozpadu České a Slovenské federativní republiky. Zabývá se organizační strukturou katastru, vlastnickými a jinými věcnými právy. Řeší ...
 • Význam Instrukce A a Instrukce B 

  Kalkus, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studiem prováděcích předpisů pro pozemkový katastr a vysledováním jejich významu pro současný katastr nemovitostí. První část práce bude zaměřena na historický vývoj mapování na území bývalé ...
 • Zaměření části obce Kotvrdovice pro obnovu katastrálního operátu 

  Čečotková, Kristýna
  Předmětem práce je zaměření části intravilánu obce Kotvrdovice, kde podle předpokladu a získaných informací došlo v minulosti k posunům zástavby vůči platné analogové katastrální mapě. Cílem práce je vypracování elaborátu, ...
 • Zásady vedení katastru nemovitosti 

  Blažejová, Adriana
  Diplomová práce se zabývá základními zásadami vedení katastru nemovitostí, přičemž tyto zásady srovnává na základě předchozí právní úpravy účinné do konce roku 2013 a současné právní úpravy, kdy od 1. ledna 2014 nabyl ...