Now showing items 1-1 of 1

  • Subjektivní evaluace šumu pozadí v audio systémech 

    Falešník, Vlastimil
    Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání vlivu aditivního šumu pozadí ve zvukových záznamech. Tento typ šumu se často vyskytuje při jejich restaurování. Častou snahou je tyto nechtěné šumy potlačit. Problematickou částí ...