Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza legend map tematických atlasů 

    Hamáčková, Martina
    Diplomová práce se zabývá analýzou legend map Atlasu krajiny České republiky a Atlasu krajiny Slovenskej republiky s důrazem na jejich vzájemné porovnání. Vychází z publikovaných obecných teoretických zásad kartografické ...
  • Softwarově definované rádio pro technologii LoRaWAN 

    Pospíšil, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá v teoretické části popisem LPWAN technologií se zaměřením na technologii LoRaWAN. Následně je v práci popsán a rozebrán protokol LoRaWAN. Jsou zde rozebrány především bezpečnostní prvky protokolu ...