Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro vyhotovení návrhu modelu planetového mechanismu 

  Kudláčová, Barbora
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukci modelu planetového me-chanismu s využitím technologie rapidního prototypování. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks 2013 a vytištěn ...
 • Dual Numbers Approach in Multiaxis Machines Error Modeling 

  Hrdina, Jaroslav; Vašík, Petr (Hindawi, 2014-06-01)
  Multiaxis machines error modeling is set in the context of modern differential geometry and linear algebra. We apply special classes of matrices over dual numbers and propose a generalization of such concept by means of ...
 • Návrh podvozkové skupiny vozu Formule Student 

  Zubíček, David
  Diplomová práce se zabývá porovnáním různých typů pneumatik určených pro vůz projektu Formule Student. Porovnání je z pohledu vybraných charakteristik i z pohledu simulací na jedno kolo. Práce se také zabývá kinematickým ...
 • Optimalizace zavěšení závodního vozidla 

  Gašpar, Dominik
  Práce se zabývá kinematickými vlastnostmi zavěšení vozidla a jeho podstatnými parametry, jeho analýzou a optimalizací pro využití na jízdu po nezpevněném povrchu. Následný rozbor změny kinematiky na jízdních simulacích ...
 • Řešení kinematických úloh robota EPSON PROSIX C3 

  Štábl, Martin
  Tato práce se zabývá řízením robotického ramene EPSON, a to jak z pohledu přímé úlohy, tak i inverzní úlohy kinematiky. V práci jsou uvedeny postupy jak se tyto kinematické řetězce řeší s využitím znalosti homogenní ...
 • Simulační modelování kinematiky VNT mechanismu 

  Zelda, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním kinematiky VNT mechanismu turbodmychadla. V úvodní části je obecný přehled přeplňování spalovacích motorů, rešerše optimalizačních metod a přehled typů simulačních modelů. Následuje ...
 • Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu Kinematika 

  Jediný, Lukáš
  Tato práce se zabývá tvorbou počítačových příkladů pro výuku předmětu Kinematika. Jde o ukázku možností současných multi-body simulačních nástrojů. Modelovány byly především jednodušší mechanizmy, které mají pro studenty ...
 • Výpočtové modelování dynamických projevů v kontaktu kola a kolejnice s obecnou geometrií kontaktních povrchů 

  Jandora, Radek
  Při provozu kolejových vozidel vznikají na kolech a kolejnicích v důsledku opotřebení nerovnosti. Tyto nerovnosti pak ovlivňují silové působení v kontaktu kola a kolejnice a způsobují jejich další poškozování, způsobují ...
 • Vývoj zavěšení kol vozu Formule Student 

  Štipák, Patrik
  Tato diplomová práce je věnována vývoji a analýze zavěšení Formule Student. V úvodu je představena mezinárodní soutěž Formula Student, její disciplíny a historie týmu TU Brno Racing a UH Racing. V teoretické části je ...