Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnostní analýza bezdrátových sítí 

    Szőcs, Juraj
    Diplomová práce se zaobírá analýzou bezpečnosti bezdrátových sítí. Jsou zde popsány jednotlivé bezpečnostní metody šifrování WEP, TKIP a CCMP. Dále byly realizovány útoky vůči bezdrátové síti, byla analyzována slabá místa ...
  • Monitoring a analýza provozu v pásmu 2.4GHz 

    Zelený, Miroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a způsoby detekce zařízení využívajících technologii Bluetooth nebo Wi-Fi, s budoucím možností využití pro monitorování pohybu lidí. Detekce probíhá pouze v pásmo 2.4 GHz. Je ...