Now showing items 1-5 of 5

 • Calibration of Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests 

  Pokorný, Jan; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  The aim of our research is to calibrate and verify of the software Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests. The Virtual Testing Stand is standalone executable software developed in Matlab for ...
 • Konstrukce klimatické komory 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí klimatické komory, která umožňuje plynulou změnu teploty vzduchu v rozmezí -10 až 50 °C a plynulou změnu relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 10 až 90 %. Komora bude napojena na ...
 • Matematicko-fyzikální analýza klimatické komory 

  Repko, Ilia
  Tato diplomová práce se zabývá matematicko-fyzikální analýzou klimatické komory. V teoretické části práce je popsána problematika klimatických komor, softwarové nástroje SolidWorks a ANSYS Fluent, základní rovnice popisující ...
 • Počítačové řízení klimatické komory 

  Pálka, Václav
  Diplomová práce pojednává o návrhu a konstrukčním provedení zařízení pro řízení teplotní zkoušky v klimatické komoře Heraeus a tvorbě softwaru pro obsluhu zařízení. Práce podrobně popisuje, jak návrh a konstrukci Interface ...
 • Regulační systém pro klimatické zkušební komory 

  Burian, Jan
  Práce obsahuje 5 hlavních částí. První se věnuje obecnému popisu a vlastnostem klimatických komor, jejich jednotlivým částem a jak tyto části fungují. Druhá část se detailně věnuje komoře Angelantoni CH 340. Detailně je ...