Now showing items 1-5 of 5

 • Advergaming: Application of Knowledge in the Process of the Competitive Advantage Improvement 

  Mráček, Pavel; Mucha, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article The paper is involved in the utilization of the knowledge in the process of the competitive advantage improvement by means of the perspective marketing tool - advergaming. The objective of the article ...
 • Modelling of knowledge as an instrument to improve retail business competitinevess 

  Beranová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  As current society is called “knowledge-based”, knowledge represents the most important asset. Because a capacity of human’s brain is very limited, models of knowledge as basis of knowledge-based systems are in a progress ...
 • User Interface For Expert System Nps 

  LukášKořínek, (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper is about design and implementation of an expert system user interface based on web technologies. Concerned system is a universal rule-based diagnostic expert system called NPS, which has been developed at FEEC ...
 • Uživatelské rozhraní pro expertní systém 

  Kořínek, Lukáš
  Bakalářská práce spočívá v návrhu a realizaci uživatelského rozhraní pro expertní systém. Jedná se o pravidlový diagnostický expertní systém NPS, jenž je vyvíjen na FEKT VUT. Rozhraní je provedeno jako dvojjazyčná webová ...
 • Znalostní management v Hi-Tech firmách 

  Mucha, Martin
  Dizertační práce se zabývá znalostním managementem v prostředí Hi-Tech firem v České republice. Práce se znalostmi ovlivňuje všechny podnikové oblasti. V kontextu podnikatelské úspěšnosti je potřebné posuzovat stanovené ...