Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Červienka, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou znalostného managementu a jeho princípov. V úvode práce sa venujeme teoretickým základom znalostného managementu, z ktorých neskôr vychádzame v praktickej časti. Z teoretickej časti ...
 • Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě 

  Šmarda, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalostního managementu, jeho principů a aplikaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která dále využívám v analytické ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro podporu znalostního managementu 

  Slanař, Matěj
  Tato práce na téma „Návrh části informačního systému“ navrhuje řešení pro podporu firemního znalostního managementu s pokročilou evidencí dokumentů pro udržení informovanosti zaměstnanců a zákazníků společnosti. Analyzuje ...
 • Využití knowledge managementu ve sportovním prostředí 

  Juránek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na využití metody knowledge managementu v tuzemském sportovním prostředí. V teoretické části vysvětlím pojmy, ze kterých budu vycházet v praktické části svojí práce. Následně budu zkoumat do ...