Now showing items 1-5 of 5

 • Možnosti realizace kodeků zúžených konvolučních kódů 

  Šedý, Jakub
  Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku zúžených konvolučních kódů a to v~oblasti návrhu a ověření funkčnosti kodeku jako samostatného elektronického systému. Práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly. První ...
 • Obousměrný přenos digitalizovaného hlasu s mikrokontrolérem 

  Kapitančik, Maroš
  Cieľom práce je zoznámenie sa s digitalizovaním prenosu reči s obmedzením dátovým tokom a vytvorenie zariadenia, komunikujúceho na tejto úrovni. Teoretická časť popisuje princíp vzniku zvuku, vnímanie zvuku a problematiku ...
 • Sledování kvality video přenosů pomocí technologie NetFlow 

  Havlík, Jan
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem vytvoření nástrojů pro sledování kvality video přenosu na Internetu. Cílem je vytvořit takové nástroje, které automaticky rozpoznají přenos videa na Internetu z předloženého souboru ...
 • Univerzální měřicí rozhraní pro digitální audio signál 

  Gál, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá modifikací již existujícího zařízení sloužícího jako pomocný prostředek pro sledování a měření digitálního audio rozhraní I2S. Původní návrh vychází z diplomové práce Ing. Martina Stejskala, ...
 • Zvukový modul pro vývojový kit 

  Priškin, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a zprovozněním zvukového modulu pro vývojový kit Atmel ATSTK1000. Úvodem je seznámení se s vlastnostmi, technickým a programovým vybavením vývojového kitu sloužícího k vývoji embedded zařízení ...