Now showing items 1-8 of 8

 • Autonomní energetický systém 

  Královský, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá využitelnými technologiemi při navrhování autonomního domu. Teoretická část ukazuje a představuje možnosti získávání energií z obnovitelných zdrojů a možnosti ukládání získané energie. Praktická ...
 • Energetické úspory velkých objektů 

  Řehák, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, ...
 • Energetické využití recyklovaných rostlinných olejů 

  Mikula, Hynek
  Tato diplomová práce pojednává o zpracování použitého rostlinného oleje. Jeho recyklaci a výrobě elektrické energie v kogenerační jednotce. Ekonomické a energetické bilanci procesu. Návrhu tepelného výměníku pro ohřev ...
 • Kogenerační jednotka se dvěma plynovými vidlicovými šestnáctiválci 

  Švancara, Jan
  Diplomová práce se zabývá výpočtem klikového hřídele kogenerační jednotky. Zabývá se výpočtem vlastního a vynuceného kmitání klikového hřídele. Pozornost je také věnována vlivu pružné spojky na tvar vlastního kmitání hřídele.
 • Podnikatelský záměr 

  Rašovská, Lucie
  Tato diplomová práce pojednává o celospolečenském problému získávání energie, tak, aby bylo její zajištění a využití pohotové, účinné, technicky správné, hospodárné a zároveň splňovalo ohled na legislativní úpravu a životní ...
 • Podnikatelský záměr výroby kogeneračních jednotek 

  Gomola, Lukáš
  Cílem mé diplomové práce je zanalyzovat trh kogeneračních jednotek, vypracovat vnější a vnitřní analýzu vybrané firmy a znázornit výhodnost jednotlivých variant výroby a následného prodeje, či pronájmu daného produktu. ...
 • Řízení kogenerační jednotky 

  Ulver, Martin
  Diplomová práce se zabývá kogenerační jednotkou a jejím řízením. Kogenerační jednotka slouží k výrobě elektrické energie a výrobě tepla. Výkon kogeneračního zařízení se řídí podle aktuální spotřeby objektu, tak aby odebíraný ...
 • Využití kogenerační jednotky pro vytápění a výrobu elektrické energie 

  Ženíšek, Pavel
  Diplomová práce řeší vytápění objektu nemocnice a přípravu teplé vody kogenerační jednotkou. Objekt bude převážně vytápěn deskovými tělesy. Jako zdroj tepla je navržena kogenerační jednotka se spalovacím motorem. V projektu ...