Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor informačního systému 

    Dajč, Jiří
    Role generátorů zdrojového kódu se stává stále významnější. Ať jde o generování tříd na základě objektového modelu v jazyce UML nebo o vizuální tvorbu uživatelských rozhraní. Tato práce se zabývá generováním zdrojového ...
  • Správa vozidel za pomoci mobilního telefonu s GPS 

    Pompe, Patrik
    Tato práce se zabývá získáváním informací z chytrého mobilního telefonu pro využití v aplikaci typu kniha jízd. Nejprve specifikuje a analyzuje požadavky na takovou aplikaci, poté se zabývá možnostmi její realizace. Popisuje ...