Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový optický spoj 

    Šála, Jakub
    V této diplomové práci je zachycena problematika současných možností bezdrátových optických spojů, omezení jejich nasazení v praxi s ohledem na dostupnost a spolehlivost. Jsou provedena měření na bezdrátovém optickém spoji ...
  • Návrh aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP relací 

    Sirotný, Miroslav
    Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou zpracované protokoly RTP a RTCP. Druhá část je věnována návrhu aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP/RTCP relací. Pro vytvoření aplikace jsou použity ...