Now showing items 1-20 of 31

 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Procházková, Gabriela
  Řešení obytného komplexu v kontextu s přírodou a trvalým bydlením v části Brno Komín.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šatalíková, Anna
  Řešené území se nachází na západovýchodní pěší ose procházející sídlištěm a dopravním hřištěm a pokračující do lesů na Palackého vrchu. Právě stezka při severní hraně řešeného území je jednou z mála přístupových cest do ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Halinár, Matej
  Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno-Komín na mieste súčasných záhrad. Návrh pozostáva z malých bytových domov, ktorých je spolu 19. Konceptom je citlivé zasadenie domov do okolitej štruktúry zástavby a terénu. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Ševčíková, Veronika
  Obytný soubor na úpatí Palackého vrchu v Brně-Komíně. Lokalita na pomezí lesa a sídliště je v dnešní době zahrádkářskou kolonií. Ta je inspirací konceptu zástavby, jehož cílem je zachování charakteru zahrad jako přidané ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Hašlová, Silvie
  Cílem mého návrhu bylo vytvořit obytný soubor s lidským měřítkem, který bude podporovat sousedské vazby a vznik komunity. Jako pomůcku pro organizování prostoru jsem si zvolila rastr, do kterého umisťuji jednotlivé prvky ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Saida, Ondřej
  Parcela se rozkládá na území brněnské části Komín severně od řeky Svratky. Lokalita je velmi dobře dostupná do centra Brna, a zároveň se nachází na jeho okraji. Napojení na přírodu a hlavní cyklostezku je také bezesporu ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Budík, Štěpán
  Zadáním návrhu bylo vytvoření obytného souboru staveb na území městské části Brno - Komín, mezi ulicemi Pastviny, Houškova a ulicí Uhlířova, v lokalitě stávajících zahrádek na ploše o rozloze cca 20482,5 m2. Návrh vychází ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Mihalco, Jan
  Cílem práce je návrh obytného souboru v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v Brně-Komíně. Samotná urbánní struktura má pomyslně připomínat hadí tělo vlnící se směrem od města do krajiny. Zástavba ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Teplá, Tereza
  Obytný soubor pod Palackého vrchem byl navržen s ohledem na lokaci parcely a kontext okolní zástavby a celkového rázu místa. Parcela je ze své většiny zastavěna řadovými domy ve dvou dispozičních variantách, které mají ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šimoník, Luděk
  Nový obytný komplex v Brně- Komíně
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Flössler, Libor
  S ohledem na okolní zástavbu jsou navrženy dvoupatrové rodinné domy v řadách, propojené pomocí vložených teras. Každé patro slouží jako jedna bytová jednotka. Orientace parcel je navržena tak, aby z domů byl zajímavý výhled ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Tomanová, Jana
  Nově plánovaná zástavba se snaží je zachovat plynulost pozemku, s jeho rostoucí výškou a zužujícím se charakterem, klesá jeho zastavěnost, tím pádem roste i intimita prostoru. Cílem není parcelu celou zastavět, ale nechat ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Vaňková, Kristýna
  Projekt se zabývá návrhem obytného souboru v městské části Brno-Komín. Dané území je svažité a jedná se o přechod mezi obytnou zástavbou a lesem. Cílem projektu bylo navrhnout řešení, které nabízí dostatek soukromí i ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Vrabcová, Anežka
  Navržený obytný soubor se nachází v městské části Brno – Komín. Navrhované místo je situováno v komplexu dalších rodinných domů se širokým zázemím pro rodinný život. Obytný soubor vychází z daného prostředí, které je ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Selnarová, Elisabeth
  S využitím svažitosti terénu byly s ohledem na okolní zástavbu navrženy dva typy bytových domů -Komín a Komínek, které jsou v pravidelné struktuře rozmístěné na zadaném území. Při návrhu bylo dbáno na udržitelný rozvoj z ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Müllerová, Aneta
  Řešené území se nachází v brněnské městské části Komín. Komín patří mezi klidnější městské části, má výhodnou polohu z hlediska dostupnosti do centra města, blízko se nachází také Brněnská přehrada. Cílem návrhu bylo ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Langer, Jan
  Projekt se zabývá návrhem obytného souboru v městské části Brno-Komín. Návrhem vytvářím zcela nový prvek ve stávající různorodé zástavbě Komína. Mým cílem bylo vytvořit svébytný kompaktní celek, přiměřeného měřítka, který ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Mrázková, Iva
  Urbanistická koncepce je založená na hierarchizaci prostor od veřejných, přes poloveřejné k soukromým. Celý soubor je rozdělen do několika bloků, které utvářejí “venkovní místnosti”, tedy zajišťují určitou míru soukromí ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Půžová, Lenka
  BYDLENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH ZEMĚ. PŘÍRODA VŠUDE KOLEM NÁS JAKO ZÁSADNÍ ČINITEL PRO POHODU LIDSKÉHO DUCHA. AUTOMOBILY SITUUJEME POD ZEM MIMO POCHOZÍ PROSTORY A PLOCHU NAD NIMI VYUŽIJEME JAKO ZAHRADY. BYDLENÍ V DUCHU DVOU ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Frolík, Jakub
  Významným prvkem této parcely je její okolí. Přesněji morfologie svahu a údolí, ve kterém se parcela nachází. Mým prvotním záměrem bylo vytvořit dvě liniové zástavby bytových domů, mezi kterými se bude reflektovat údolí v ...