Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingového řízení firmy 

    Dojmazov, Petr
    Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu komunikační agentury Aetna spol. s r.o. a následné navržení vhodné marketingové strategie, která by měla zajistit úspěšný rozvoj firmy a její uplatnění na trhu ...
  • Návrh marketingového řízení společnosti 

    Bata, Jiří
    Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav a navrhnout vhodné marketingové řízení akciové společnosti Moravské keramické závody s podnikatelskými aktivitami v oblasti hutnictví a slévárenství.