Now showing items 1-5 of 5

 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Pospíšil, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá kompenzací jalového výkonu. Kompenzace jalového výkonu patří mezi významná opatření vedoucí ke snížení proudového zatížení vedení a dalších zařízení, jehož důsledkem je snížení ztrát a zvýšení ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Hanzelka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat problematiku kompenzace jalového výkonu a následně navrhnout novou koncepci pro průmyslového odběratele. V první části jsou popsány základy kompenzace, umístění kompenzace a ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Mišinger, Ondřej
  Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu na hladinách nízkého i vysokého napětí. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů kompenzace účiníku a na důvody, proč se kompenzace provádí. Je uvedeno základní ...
 • Kompenzace přetoků jalového výkonu do VN soustavy 

  Jurák, Viktor
  Diplomová práce se zabývá analýzou toků jalových výkonů v sítích VN a NN. V první části je provedena definice jalového výkonu a jsou popsány jednotlivé prvky sítí, které přispívají svým jalovým výkonem do distribuční sítě. ...
 • Moderní prostředky paralelní kompenzace 

  Lakomý, Marek
  Bakalářská práce se zabývá kompenzací jalového výkonu, která umožňuje zlepšení účiníku. Teoretická část zahrnuje vysvětlení základních pojmů teorie kompenzace jalového výkonu, základní rozdělení jednotlivých kompenzačních ...