Now showing items 1-7 of 7

 • Cementotřískové desky s využitím alternativních surovin 

  Urbánek, Libor
  Diplomová práce je zaměřena na efektivní využití aktuálně produkovaných alternativních surovin při výrobě cementotřískových desek. Důraz je primárně kladen na odřezky a prach vznikající při opracování cementotřískových ...
 • Experimentální porovnání smykových vlastností kompozitů měřených metodami ASTM 

  Ponížil, Tomáš
  Přesné určení konstitutivních smykových závislostí napětí na deformacích je základem pro pochopení chování anizotropního kompozitního materiálu. Bylo vyvinuto mnoho zkoušek smykových vlastností kompozitních materiálu. ...
 • Návrh křidélka z kompozitních materiálů 

  Dvořák, Vlastimil
  Tato diplomová práce na téma „Návrh křidélka z kompozitních materiálů“ pojednává o technologiích výroby používaných v leteckém průmyslu. Ukazuje vhodné koncepce kompozitních konstrukcí pro křidélko letounu Aero L-159A/B a ...
 • Návrh laminátových řídítek pro horská kola 

  Hanák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laminátových řídítek pro horská kola. První část prá-ce se věnuje popisu vlastností kompozitních materiálů, zejména je kladen důraz na vláknové kompozity. Je zde uveden algoritmus ...
 • Optimalizace struktury kompozitních materiálů na bázi uhlíku 

  Kazda, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na optimalizaci kompozitních materiálů na bázi uhlíku. V teoretické částí projektu je seznámení s kompozitními materiály a materiály používanými k jejich výrobě. Dále se zabývá jejich vlastnostmi a ...
 • Studium elektrických vlastností kompozitních materiálů 

  Macháček, Miroslav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plnění mletou slídou na dielektrická spektra. Pro tyto účely byly vytvořeny vzorky plněné slídou s různým ...
 • Zkušební metody kompozitních materiálů 

  Cieslar, Bogdan
  Stručná příručka o normovaných zkouškách mechanických vlastností kompozitních materiálů zpevněných uhlíkovými, skleněnými a aramidovými vlákny. Práce obsahuje přehled nejdůležitějších normovaných zkoušek používaných v ...